Abort abort. Men genom tiden har abort

Abort
betyder avbryten graviditet, den delas in i spontan abort som då är missfall
och provocerad abort alternative inducerad abort. Men genom tiden har abort
kommit att presentera mer av provocerad abort som innebär avbrytande av
graviditeten på medicinsk eller kirurgisk väg.  Genom tiden har ämnet abort diskuterades
mycket och alla har olika åsikter om den. Alla ser på aborter på olika sätt
eftersom vi alla har olika värderingar
kring den men hur man ser på abort beror också på vilken livåskådning man har.

 

Abort
har funnits hur länge som helst men när kristendomen blev större så blev det
förbjuden. Men nu är de igen tillåtna i många länder i världen. I de länder som
det är förbjudet att göra abort så görs det många illegala aborter. Sverige är
inte ett av dessa länder eftersom här har vi fri abort. Från år 1975 hade
kvinnor rätt att ensam besluta om abort och med graviditetsvecka 18. En kvinna
är inte tvungen till att förklara varför hon vill göra abort eftersom hon har självbestämmande och det är tillåtet.
Efter vecka 18 är det svårare att göra abort men om man har särskilda skäl så
kan man få göra det efter att ha ansökt till Socialstyrelsen.  Men om fostret antas vara livsdugligt så kan
ansökan inte godkännas och särskilt inte efter vecka 22. Däremot om barnet har
livshotande skador eller om graviditeten kan skada kvinnans hälsa så kan det vara
möjligt att göra abort även så sent i graviditeten. Anledningen till att det är
svårare att göra abort efter vecka 18 är för att fostret redan är 16 cm lång
och många av fostrets förmågor och sinnen redan har utvecklats.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

I
Sverige är det ungefär 35000–38000 aborter som görs i ett år och de flesta är
innan graviditetsvecka 9. Anledningen till varför många aborter görs så tidigt
innan ens embryot har utvecklats till ett foster, är för att tekniken har
utvecklats så pass mycket att det är möjligt. En annan anledning till det är
att Sverige har lagen om självbestämd abort, för i tiden var det så att efter
kvinnan hade bestämd sig för abort så krävdes det två intyg från läkaren innan
aborten och därför blev aborterna mycket senare under graviditeten. Antalet
aborter har ökat betydande i takt sedan mitten av 1900-talet men samtidigt så
har antalet födda barn också ökat. Det är ungefär var fjärde graviditet som
slutar med abort. Vilka abortmetoder finns
det?Det
finns 3 abortmetoder, de kallas för medicinsk abort, kirurgisk abort och
två-stegs-metoden. Medicinsk abort görs fram till och med nionde veckan i
graviditeten. Medicinsk abort innebär att kvinnan tar en stark hormondos
(tabletter), dessa tabletter blockerar graviditetshormon och blir orsaken till
aborten. Två dagar senare får kvinnan ett läkemedel som gör att livmodern får
sammandraggningar, oftast är det ett läkemedel som förs in i slidan. Efter
några timmar kommer det blödning med klumpar och då stöts fostret ut. Denna
sorts abort är det vanligaste eftersom den förr med sig mindre komplikationer. Kirurgisk
abort är en form av operation och kan göras till graviditets vecka 12 eller 13,
men inte tidigare. Ibland kan det vara så att kvinnan får först ett läkemedel
som förs in i slidan för att den mjukar upp livmoderhalsen. Efter det så blir
kvinnan nersövd och läkaren kan med hjälp av en vakuumsug tömma livmodern.
Fostret och moderkakan sugs ur livmodern då. Två-stegs-metoden görs efter den
tolfte veckan i graviditeten. Det är en kombination av medicinsk och kirurgisk
abort. Först tar kvinnan tabletter med antihormon (medicinsk abort) och efter
två dagar senare blir kvinnan inlagd och hon får en kombination av tabletter
att svälja och samtidigt slidtabletter som sätter igång värkarbetet och som
föder fram fostret. Sedan när fostret har framfött så gör läkaren en skrapning
för att kunna ta ut resterna av moderkakan och även för att minska riskerna för
blödning.  I vilken land är abort olagligt
och varför?Abort
är olaglig i många länder, ett av dessa länder är Irland som har en av världens
strängaste abortlagstiftningar. I Irland är abort förbjudet att göra även om
det är ett följd av incest och våldtäkt. Abort är inte heller tillåtet att göra
till och med om kvinnans hälsa stor på spel. Den enda gången som en
kvinna/flicka får göra abort är när de riskerar att dö. Ifall man gör en
olaglig abort så är straffen väldigt stor, man får en 14 års fängelse straff.
Däremot så kan kvinnor/flickor i Irland få möjlighet till att göra abort
utomlands där det är säkert och lagligt. Men tyvärr så har inte alla kvinnor
möjligheten till att åka utomlands för att göra abort, till exempel det är
många som inte har råd och andra är för sjuka för att åka hela vägen. Dessa
kvinnor är tvungna till att stanna i Irland och riskera sitt liv/hälsa eftersom
de måste slutföra farliga graviditeter eller göra olagliga aborter.  Varför anser man att abort
är ett etiskt problem?Många
människor ser abort som ett etiskt
problem, detta beror på att många anser att man tar ett liv. Det är svårt
att definiera vad som är ett människoliv
och när ett människoliv kommer till men däremot så är det många människor som
påpekar att embryot (tidigt foster) är början på livets väg.  Medan andra människor hävdar att ett foster
blir till ett liv när den föds och kommer ut i det verkliga livet. Eftersom
människor har så många olika åsikter gällande abort, både positiva och negativ
så blir det till ett etiskt problem. Etiskt
dilemma kring abort berör inte bara kvinnan men även andra människor i
samhället på grund av olika orsaker. Orsakerna kan t.ex. vara grundade på religion och livåskådning. Frågor som när ett liv börjar och vem som har rätt
till att göra slut på ett liv går runt i samhället. Det stora problemet enligt
många människor är att abort handlar om liv och död därför så berör det många
och väcker olika känslor hos dem. En grupp som hanterar med denna problematik
är vårdpersonalen. Som vårdpersonal kanske man anser att abort är fel men man
är ändå tvungen till att vara på kvinnans sida och samtidigt hålla sig
professionell trots sin åsikt. Men hur långt kan en vårdare vara beredd att gå
för sitt jobb och samtidigt vara tvungen till att tysta ner sin egen moral? Hos
en vårdare kan problematiken för abort vara att man ser fostret och själva
processen vilket kan kännas traumatiskt på grund av olika andledningar. Eller
så kan problemet vara att man är en religiös person och anser att abort är som
mord men är tvungen till att döda ett foster i sitt yrke och inte heller kunna
få stöd från andra, t.ex. lagstriftnigen eller samhället till att säga nej.  Varför har kvinnan rätt till
abort?Abort
anses vara kvinnans egna beslut eftersom som människa så har man inte rättigheten
till att göra ett beslut för någon annan person. Inom politiken i många länder
så har kvinnan rättigheten att bestämma och ha en moralisk makt över sin kropp vilket betyder att hon har rätt till
att ta sina egna beslut som abort i den här situationen. Många människor tycker
att kvinnan har rätt till att göra abort om det är nödvändigt. Till exempel om
fostret har någon sorts störning så anser många att kvinnan har rätt till att
göra abort. Sedan så anser många människor också att kvinnan har rätt till
abort eftersom kvinnan har rättighet till att bestämma över sin kropp och
integritet och hennes rättighet kan inte jämföras med fostrets rättighet. Dessa
människor menar att fostret finns inuti kvinnans kropp, alltså är fostret en
del av kvinnans kropp och av denna orsak har kvinnan rätt till abort. Till
exempel om kvinnans hälsa står på
spel pga graviditeten eller om en kvinna har blivit utsatt för våldtäckt och
blivit gravid, dessa kvinnor har då rätt att inte vilja ha den fostret. Dels
för att kvinnans liv och hälsa är mycket viktig och för den andra så kommer det
vara väldigt svårt för kvinnan att kolla på sitt barn och inte bli påmind om
händelsen även om barnet inte har något med det att göra. Det är många
människor som tänker på detta sätt och därför har abort blivit laglig i många
länder i världen. Kvinnan har rätt till abort för att det är ett moraliskt bestämmande och för att
fostrets och kvinnans moral inte ligger på samma nivå. Kvinnan ska jo inte bara
födda det här fostret, hon ska också ta hand om den och ge den ett bra liv,
därför så tycker många att det är bättre att man avbryter graviditeten än att
ett barn ska föddas som oönskad.  DiskussionJag
fick lära mig väldigt mycket om abort på grund av den här uppgiften. Jag fick
lära mig nya saker både faktamässigt men också utifrån människosyn. En sak som
jag inte förstår är varför en kvinnas beslut om abort berör så många andra
människor i samhället. Det är klart att man blir lite påverkad av andra men
samtidigt så tycker jag att det är en kvinnas beslut och rättighet till att
bestämma över sin egen kropp. Hon ska inte behöva tänka på vad andra människor
och samhället ska tycka om det. Tidigare i min text nämnde jag att jag vill
veta vad jag själv tycker om abort, om jag är emot eller förr. Det som jag fick
veta och kom fram till är att alla människor har rätten till att bestämma över
sitt liv spelar ingen roll vad ämnet handlar om. Om en kvinna vill göra abort
på grund av olika anledningar, så anser jag att hon ska få göra det. Innan jag
läste om abort så tvivlade jag lite ifall jag var förr den men sen när jag
läste mer om ämnet så kom jag fram till ett svar. Jag säger inte att det är
rätt att avbryta ett liv eller något sådant men däremot är det bättre ifall en
kvinna gör abort om nu hon vill det. Eftersom om hon inte kunde göra abort så
skulle det finnas så många barn som skulle vara ovälkomna och därför inte fått
tillräcklig kärlek och trygghet från sina föräldrar. Alltså jag tänker inte
bara på kvinnorna men också barnen. Genom abort så sjunker även chansen där
barn växer upp och föräldrarna ser dem som en börda istället för att älska dem
och ge dem kärlek. Gällande Irland fakta som jag fick fram, tycker jag att 14
års straff för olaglig abort är väldigt mycket och verkligen en hård straff. Jag
förstår inte att en kvinna inte kan göra abort till och med om hennes liv är i
fara, jag tycker att det bara är vansinnigt. Det är också helt galet att en
kvinna inte kan göra abort även om det är ett resultat av våldtäkt. Tänk dig
att en kvinna måste få leva med den här smärtan hela sitt liv och bli påmind om
den händelsen varenda gång hon kollar på sitt barn även om det inte är barnets
fel så kan det ändå på något sätt påverka en. När jag letade efter fakta om
abort så handlade de flesta sidor om att “det är kvinnans beslut och val om hon
vill göra abort”, detta håller jag med om men en del av mig anser också att man
bör lyssna lite på vad mannen har att säga om det. Eftersom han är också en del
av det och borde i alla fall säga sina åsikter om det, detta kan jo också hjälpa
kvinnan till att ta ett beslut om hon nu är osäker. Fast till slut är det ändå
hennes beslut och val.