Als meeste mensen vertrouwen op het fokken

Als het om kleding gaat, is het geen geheimdat mensen trendy willen zijn. We willen er goed uitzien voor onze vrienden enwe willen ook een indruk maken als het gaat om het ontmoeten van vreemden. Maarin een wereld van Balmain, Rolex, Balenciaga, Chanel, Armani en Gucci. Hoe kanje er chic uitzien zonder de bank te verslaan? Zoek niet verder dan de precairewereld van fast fashion. 1.  Wathoud fast fashion in?De betekenis uit Wikipedia legt als volg uit: “Fast fashion is een eigentijdseterm die wordt gebruikt door mode detailhandelarenom uit te drukken datontwerpen snel van catwalk gaan om huidige modetrends vast te leggen. Snellemodekledingcollecties zijn gebaseerd op de meest recente modetrends die tijdensFashion Week in zowel de lente als de herfst van elk jaar worden gepresenteerd.Denadruk ligt erin op het optimaliseren van bepaalde aspecten van detoeleveringsketen voor deze tendensen, snel en goedkoop ontworpen envervaardigd worden, zodat de gewone consument de huidige kledingstijlen tegeneen lagere prijs kan kopen.

Deze filosofie van snelle productie tegen eenbetaalbare prijs wordt gebruikt in grote detailhandelaren zoals H & M,Zara, Peacocks, Primark, Xcel Brands en Topshop. Het kwam vooral voor tijdensde mode voor ‘boho chic’ in het midden van de jaren 2000.”1.1Geschiedenis fast fashionDe oorsprong van de fenomeen Fast fashion isonstaat uit Quick Response die in de jaren 80 is verschenen. Quick Response isontwikelt om de fabricageprocessen in de textielindustrie te verbeteren met alsdoel de tijd om de producten te produceren te verwijderen. Voor de jaren 80, demeeste mensen vertrouwen op het fokken van schapen om wol te krijgen om daarvankledingstukken te maken.

We Will Write a Custom Essay about Als meeste mensen vertrouwen op het fokken
For You For Only $13.90/page!


order now

De modecyclus groei eindelijk aan tijdens deIndustriële Revolutie, die nieuwe textielmachines, fabrieken en pasklarekleding introduceerde, of kleding die in grote aantallen in verschillendegrootten werd gemaakt in plaats van op bestelling gemaakt. De naaimachine, dieeerst in 1846 werd gepatenteerd, droeg bij aan een extreem snelle daling van deprijs van kleding en een enorme toename in de schaal van de kledingproductie.In de begin van de 20e eeuw werden veelkleding geproduceerd thuis of in kleine werkplaatsen. Tijdens Wereldoorlog Tweewerden textielbeperkingen en meer functionele stijlen noodzakelijk gemaakt endit leidde tot een toename van de normale productie voor alle kleding. Na deoorlog raakten de consumenten uit de middenklasse gewend aan het kopen vanmassa geproduceerde kleding.

Modetrends begon zich met een razendsnelle snelheid te bewegen in de jaren zestig. Om de nieuwe modetrends die in jaren 60 zijn ontwikkelt te kunnen volgen en de kleermakerstradities van oudere generaties te verwerpen hebben jongeren goedkope kleding omhelst. Modemerken moesten snel een manier zoeken om aan de te gewenste vraag aan goedkope kleding te vervullen.

Dit leidde tot het oprichten van enorme textielbedrijven over de hele wereld. Door deze beweging hebben Amerikaanse en Europese bedrijven miljoenen dollars kunnen besparen door hun arbeid uit te besteden. Uit rapporten van het Ethical Fashion Forum blijkt dat in het jaar 2006 gemiddeld dat  mensen een derde meer kleding kochten dan in 2002. Dit veroorzaakte meer concurrentie tussen high street-merken zoals H & M, Zara, Topshop en The Gap, die allemaal begon elk jaar nog meer collecties te introduceren om tegemoet te komen aan de vraag van de consument naar on-trend kleding, meer variëteit en limited-edition collecties. Wie de eerste fast fashion dealer was is nietzo duidelijk doordat veel van de bedrijven die we tegenwoordig kennen die hetkledingsmarkt regelen in de zelfde periode werden opgericht.

Ze hebben allemaalgeconcentreerd op de productie van goedkope modieuse kleding en deze uitgebreidin de Europese – en de Amerikaanse markt.VolgensMarketLine, een bedrijf voor zakelijke informatie, groeit de wereldwijdekledingindustrie sinds 2011 met een jaarlijkse koers van 4,78%. Nu gewaardeerdvoor een omzet van bijna $ 1,4 biljoen dollar in 2017, de industrie  vertoont geen teken van vertraging omdater  wordt verwacht dat de markt dekomende drie jaar een jaarlijkse groei van 5,91% zal ervaren. Tegen 2020 zal demarktomvang van de kledingindustrie naar verwachting een verbluffende omzet van$ 1,65 biljoen in Amerikaanse dollars bereiken wereldwijd.