Bij Sint Maarten op 10 oktober 2010

Bij de BES-eilanden waarvan Sint Eustatius en Saba zijn getroffen,
is de situatie met financiële steun anders dan Sint Maarten. Doordat Sint
Maarten op 10 oktober 2010 een autonoom land is geworden, zijn ze zelf verantwoordelijk
voor hun inkomsten en uitgaven. Dus hierbij was er enkele twijfel in de
financiële hulp. De BES-eilanden krijgen wel geld van Nederland, dus heeft
Nederland nu ook de verantwoordelijkheid om te betalen voor hun wederopbouw.
Deze eilanden krijgen elk jaar ongeveer een bedrag van 200 miljoen euro voor
overheidsvoorzieningen. Nu dat de orkaan Irma Sint Eustatius en Saba heeft aangetroffen,
hoeven ze volgens het Volkskrant niet vanuit de 200 miljoen euro die ze elke
jaar krijgen de kosten van de wederopbouw betalen. Dit doet Nederland
zelfs.Nederland heeft een bedrag van 67 miljoen euro voor Saba en Sint Eustatius
neergelegd voor de wederopbouw.

·        
De
BES-eilanden

We Will Write a Custom Essay about Bij Sint Maarten op 10 oktober 2010
For You For Only $13.90/page!


order now

 

 Momenteel wordt er
veel aandacht besteedt aan het herstellen van de haven, het vliegveld en de
hotels. De reden hiervoor is zodat het toerisme weer draaiend kan worden. Dit
is belangrijk omdat 80 procent van de economie op Sint Maarten, volgens een artikel van de Volkskrant,
afhankelijk is van het toerisme die op dit moment nul is. Verder wordt de
omvang van de verzekerde goederen geschat op 6,5 miljard gulden waarvan in het
Franse deel (Saint-Martin en Saint-Barthélemy) een bedrag van 1,2 miljard euro
heeft. Deze schade die de verzekerden door de plunderingen ondervinden wordt nu
ook niet gedekt door de verzekeringsmaatschappijen omdat de bedragen aan
schades te hoog zijn.

Aan de andere kant hebben we Sint Maarten die staatkundig
gezien wordt als een autonoom land maar wel binnen het koninkrijk. Vanaf 10
oktober 2010 is Sint Maarten een autonoom land geworden en ontvangt geen geld
meer van Nederland. Dit betekent dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor
inkomsten en uitgaven. Maar omdat Sint Maarten een heel klein eiland is, is het
onmogelijk om al de kosten voor de wederopbouw te dekken. Dus moest Nederland
binnen springen anders zou er geen wederopbouw op Sint Maarten mogelijk zijn. Het
kabinet van Nederland heeft volgens NOS.nl besloten om 550 miljoen euro
beschikbaar te stellen voor de wederopbouw van Sint Maarten. Deze kon Sint
Maarten aannemen door aan zich te houden aan bepaalde voorwaarden.

•             
In Sint Maarten 

 

De schade in Texas die veroorzaakt werd
door orkanen Irma en Harvey bedragen volgens het commerciële meteorologische
bedrijf AccuWeather, op economisch gebied ongeveer 290 miljard dollar (241
miljard euro), waarvan Irma een schade van 100 miljard euro leverde.   

•             
In de Verenigde Staten 

 

Naast materiële schade en het aantal doden,
veroorzaakte het orkaan Irma ook verschillende financiële kosten.