Effect van EPO Essay

Inleiding

Het hoofddoel new wave dot onderzoek is onderzoeken wat het consequence new wave EPO is op je sportprestaties. Dit zal worden onderzocht met behulp new wave een aantal deelvragen. Ten eerste zal Er worden gekeken naar het consequence new wave EPO op heated menselijk lichaam. Ten tweede zal Er antwoord worden gegeven op hoe EPO je sportprestaties be & amp ; iuml ; nvloed. En tot slot kijken we bij welke sporten EPO het meeste consequence heeft. Door het beantwoorden new wave deze vragen zal Er antwoord worden gegeven op de hoofdvraag ; Wat is heated consequence new wave EPO op je sportprestaties?

Er wordt straks eerst een kleine uitleg gegeven over wat EPO nou eigenlijk is, en wat voor consequence EPO op je lichaam heeft. Vervolgens wordt Er uitgelegd wat de gevaren van EPO zijn en hoe ze in topsport de controle uitvoeren op het gebruik new wave EPO. Daarna zal Er uitgelegd worden hoe je op andere manieren ook hetzelfde consequence van cre & A ; euml ; ren ALSs dat EPO op je lichaam heeft. In hoofdstuk 6 zal kort worden aangetoond digital audiotape Er verschillende soorten EPO zijn, van verschillende generaties. In heated laatste hoofdstuk zal Er worden gekeken bij welke sporten EPO nou het meest effectief is en zullen Er enkele voorbeelden new wave EPO gebruikers worden gegeven.

Tot slot volgt Er een conclusie met heated antwoord op de deelvragen en de hoofdvraag.

EPO

EPO, ook wel Erytropo & A ; euml ; tine of hematopoietine genoemd. is een hormoon digital audiotape in de nieren en lever wordt geproduceerd en dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleerd. EPO is een glycoprote & A ; iuml ; Ne.

Erytropo & A ; euml ; tine wordt door het menselijke lichaam gemaakt, maar kan ook in laboratoria gefabriceerd worden, en is dan een vorm new wave rhEPO ( recombinante humane erytropo & A ; euml ; tine ) bekend onder merknamen ALSs Eprex, Mircera etc. Menselijke nieren maken de stof ALSs reactie op een lage zuurstofspanning zoals bij anemie wordt gezien. Oorspronkelijk werd de stof dan ook gesynthetiseerd ALSs geneesmiddel voor mensen met niet goed functionerende nieren, die ondanks kunstnierbehandeling bijna allemaal bloedarmoede kregen door een gebrek aan epo. Door dot Te geven kon de bloedarmoede worden gecorrigeerd. Ook kankerpati & A ; euml ; nten kunnen tijdens de chemokuur epo toegediend krijgen tegen bloedarmoede, dot is nodig omdat door de chemokuur rode bloedlichaampjes in het lichaam kapot worden gemaakt.

Wat doet EPO?

Bloed bestaat uit rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplasma en nog enkele andere deeltjes. EPO stimuleert de aanmaak van rode bloedcellen en verhoogt heated totale bloedvolume ; EPO zorgt dus voor meer bloed in het lichaam. Rode bloedcellen zorgen voor het conveyance new wave zuurstof in het hele lichaam. Een rode bloedcel bevat bepaalde structuren, die hemoglobines worden genoemd. Deze structuren in de bloedcel binden zuurstof aan zich ( figuur 2 ) . Sporters met veel rode bloedcellen voorzien Hun spieren dus beter new wave zuurstof.

Als je gaat sporten, wordt er door je spieren melkzuur gemaakt. Melkzuur wordt vooral aangemaakt onder anaerobe omstandigheden. Anaeroob betekent zonder zuurstof. De spieren zorgen dus voor energie om Te bewegen, zonder digital audiotape ze daarbij zuurstof gebruiken. Dit gebeurt alleen ALSs het bloed niet genoeg zuurstof kan vervoeren naar de spieren, want het is erg ongunstig. Een sporter kan hierdoor namelijk verzuren. Bij verzuring is heated gehalte melkzuur in de spieren zo hoog, digital audiotape je spieren eigenlijk niet meer willen bewegen. Dit kan leiden tot vermoeidheid en kramp. Spieren gaan dus alleen anaeroob werken ALSs het genuine moet. Een sporter dice EPO gebruikt, kan meer zuurstof vervoeren en zal dus minder snel verzuren dan een sporter dice geen EPO gebruikt. De spieren krijgen meer zuurstof aangeleverd en hoeven dus niet anaeroob Te werken.

Als het totaal aan rode bloedcellen en heated totale bloedvolume stijgt, heeft dat ook enkele voordelen voor het lopen of fietsen new wave wedstrijden bij warm weer. Als je intensief beweegt terwijl het erg warm is, koelt het lichaam zichzelf af door meer bloed naar de oppervlakte van de huid Te laten gaan. Doordat het bloed meer aan de oppervlakte pimple, koelt heated sneller af dan digital audiotape het in heated dieper in het lichaam pimple. Dit bloed, aan de oppervlakte, gaat 10 koste new wave het bloed dat zuurstof naar de spieren moet vervoeren. Er is dus tekort bloed beschikbaar om de spieren van voldoende zuurstof Te voorzien. EPO zorgt ervoor digital audiotape het lichaam meer bloed tot zijn beschikking heeft, zodat de spieren, zelfs in de hitte, nog wel zuurstof krijgen. Een ander voordeel is dat er meer H2O in het lichaam is. Bloedplasma bestaat vooral uit H2O, en maakt deel uit new wave het bloed. Dus ALSs het bloedvolume groter is geworden door het gebruik new wave EPO, is ook de hoeveelheid H2O in het lichaam groter. De waterreserve, dice wordt gebruikt bij wedstrijden, is dus groter.

Een sporter dice EPO gebruikt kan dus beter tegen de hitte dan een sporter dice niet gebruikt om twee redenen. De eerste is dat hij minder snel verzuurt doordat Er nog genoeg bloed is om zuurstof Te vervoeren. De tweede reden is dat hij meer H2O heeft in zijn lichaam en dus minder snel uitdroogt. Het consequence new wave EPO kan ongeveer drie maanden duren.

Gevaren new wave EPO

Als je meer vaste stof aan een oplossing toevoegt, wordt de oplossing dikker. Als er nu meer rode bloedcellen worden gemaakt ( een vaste stof ) , wordt het bloed ( oplossing ) dikker.Het bloed new wave een sporter dice EPO gebruikt wordt dus dikker. Het bloed moet door allerlei hele dunne aders in het lichaam, ook naar de hersenen en het Hart. Als het bloed nu heel dik is, kan het niet meer goed door de aderen stromen en hoopt het op. De gevolgen hiervan kunnen zeer ernstig zijn. De sporter kan een hartaanval krijgen of een beroerte en dood gaan. Dit is al een enkele keren gebeurd. In heated jaar digital audiotape EPO voor het eerst in Europa Te krijgen was, 1987, zijn er vijf nederslandse wielrenners gestorven. Ook in de rest new wave Europa zijn er doden gevallen.

Als er sprake is van een hogere temperatuur ontstaat Er een ander gevaar. Als de sporter zweet verliest hij vocht waardoor het bloed N & A ; oacute ; g dikker. Hierdoor wordt de kans op een hartaanval of beroerte voor de EPO gebruiker dus N & A ; oacute ; g groter wordt. Als het erg warm is, verliest het lichaam veel H2O. Het bloed wordt dan peg dikker en het risico new wave een hartaanval of beroerte is dan zoals net ook Al genoemd nog groter.

Hoe controleert work forces op heated gebruik new wave EPO?

EPO lijkt ALSs twee druppels H2O op het echte hormoon.Het EPO-molecuul is exact hetzelfde aan het hormoon digital audiotape in de nieren wordt geproduceerd. Bij toediening new wave EPO aan een pati & A ; euml ; nt treedt er dan ook geen afweerreactie op, omdat deze stof Al lichaamseigen is, er worden dus ook geen antistoffen tegen EPO gevormd en het medicijn heeft ook nauwelijks bijwerkingen. Bovendien is heated gebruik new wave EPO al na drie dagen niet meer Te achterhalen. Er zijn geen stoffen meer in de piss of in het bloed Te vinden. Het is dan ook ook erg moeilijk het gebruik Te controleren. Daarom heeft de Medische Commissie new wave het IOC, het Internationaal Olympisch Comite, iets anders bedacht om het gebruik tegen Te gaan. Er wordt een ‘gezondheidscontrole ‘ gedaan. Er wordt bij sporters voor de wedstrijd bloed afgenomen en daarvan bepaalt work forces het per centum rode bloedcellen.

Bij een normaal persoon ligt het per centum rond de 42 % . Als heated per centum bij een sporter hoger is dan 50 % , mag hij om twee redenen niet starten. Ten eerste is heated gevaarlijk om met zo’n hoog per centum Te starten. Het risico new wave een hartaanval of beroerte is te groot. Ten tweede is heated zo ongewoon hoog, digital audiotape het zeer waarschijnlijk is dat de sporter EPO heeft gebruikt. Sommige sporters beweren dat ze new wave nature zo’n hoog per centum rode bloedcellen hebben en worden dus onterecht bestraft.

In bovenstaande bron is te zien wat de samenstelling is van heated bloed new wave een normaal persoon. We zien dat het gemiddelde per centum rode bloedcellen ongeveer 43 % is. Als er na heated afnemen van heated bloed new wave een sporter blijkt digital audiotape het per centum rode bloedcellen hoger is dan 50 % , mag de sporter niet meer deelnemen aan de desbetreffende wedstrijd, en zal er een onderzoek worden gestart. Omdat ALSs het per centum rode bloedcellen boven de 50 % ligt dan is er een kans dat de sporter EPO heeft gebruikt, ook is heated gevaarlijk om Te starten. Een hoog per centum aan rode bloedcellen vergroot namelijk het risico op een hartaanval en een beroerte.

Vele sporters protesteren hiertegen omdat een hoger per centum aan rode bloedcellen ook iets zijn wat bij Hun aangeboren is, maar ook door veel op hoogte Te trainen kan je je per centum rode bloedcellen verhogen.

Dit maakt het beleid natuurlijk erg lastig. Vooral omdat het per centum rode bloedcellen ook dus op een andere manier kan stijgen. Een verboden middel ALSs EPO is dus niet verboden ALSs je er een beetje new wave gebruikt, terwijl een spoortje Anabole stero & A ; iuml ; den Al voor een schorsing zorgt. Dit zorgt natuurlijk voor veel discussie in de sportwereld. Om toch de gezondheid new wave sporters in de gaten te houden is de gezondheidscontrole ingevoerd. Zolang er nog geen manier is gevonden om EPO gebruik aan Te tonen, is dit de enige manier om het gebruik proberen Te beperken.

Vervangers van EPO

Er zijn ook andere manieren om dezelfde effecten van EPO Te krijgen zonder de nadelen die eraan vastzitten. Zoals voorgenoemde, heated leven en trainen op een hoogte.Door de lagere hoeveelheid zuurstof in de lucht, stimuleert het lichaam de aanmaak van excess rode bloedcellen. Echter niet zoveel ALSs EPO digital audiotape doet en het bloed wordt ook niet dikker. Daarnaast worden de longen en het Hart sterker door het trainen op hoogte, ze moeten op hoogte namelijk harder werken om genoeg zuurstof Te blijven geven aan het lichaam om inspanning blijven te verrichten.

Verschillende soorten EPO

– Eerste generatie Ontwikkeld in 1977, werd uit urine gehaald. – Eerste generatie Ontwikkeld in 1977, werd uit urine gehaald.

 • Twee generatie
 • Deze discrepancy werd vanaf 1987 gebruikt, hieraan overleden vijf Nederlandse wielrenners. Deze variant werd met behulp new wave genetische technieken geproduceerd. Door deze genetische technieken kon EPO in grote hoeveelheden geproduceerd worden.

  Derde generatie

  Deze generatie kwam in 2007 op de markt, Cera. Het is de afkorting new wave “ uninterrupted erythropoiesis receptor activator ” . En is een middel digital audiotape wordt gebruikt ALSs geneesmiddel bij bloedarmoede of ter voorkoming new wave bloedarmoede bij kankerpati & A ; euml ; nten tijdens de chemokuur Een voordel new wave dot middel is dat je het maar een keer in de drie & A ; aacute ; vier weken hoeft Te gebruiken.

 • Vierde generatie
 • Er is een vierde generatie new wave EPO op komst, dot middel zou ontraceerbaar zijn. Het gaat hierbij om een vorm new wave gentherapie.

In welke sporten wordt EPO het meest gebruikt?

EPO wordt het meest gebruikt bij duursporten zoals wielrennen en marathonlopen. Voor sprinters heeft heated gebruiken new wave EPO geen nut omdat dice sowieso verzuren tijdens heated sporten. Dit gebeurt doordat zij in een zeer korte tijd zoveel inspanning leveren, de spieren hebben in & A ; eacute ; & A ; eacute ; n keer heel veel zuurstof nodig, hier kan het bloed ALSs het ware niet tegen transporteren. Het gebruik new wave EPO heeft dus weinig consequence voor sprinters omdat die Al onder anaerobe condities rennen. Sprinten is heel explosief, opeens hebben de spieren heel veel zuurstof nodig. Het bloed kan nooit zoveel zuurstof vervoeren. Ook niet met behulp new wave EPO.

Voorbeelden new wave EPO gebruikers

Ook aan de manus new wave deze voorbeelden zien we dat EPO voornamelijk wordt gebruikt bij duursporten.

Conclusie

Het hoofddoel new wave dot onderzoek was onderzoeken wat het consequence new wave EPO is op je sportprestaties. Dit werd onderzocht met behulp van de volgende deelvragen.

 • Wat is heated consequence new wave EPO op heated menselijk lichaam
 • Hoe EPO je sportprestaties be & amp ; iuml ; nvloed.
 • Welke sporten EPO het meeste consequence heeft.

Het antwoord op de eerste vraag, Wat is heated consequence new wave EPO op heated menselijk lichaam?

EPO is een hormoon digital audiotape de productie van rode bloedcellen in de lever en nieren stimuleert.

Het zorgt er dus voor de je lichaam meer zuursof kan opnemen.

De tweede vraag was hoe be & amp ; iuml ; nvloed EPO je sportprestaties? Het is gegeven digital audiotapes een sporter dice EPO gebruikt, meer zuurstof kan vervoeren en zal dus minder snel verzuren dan een sporter dice geen EPO gebruikt. Het zorgt Er dus voor digital audiotape je het ALSs EPO gebruikende sporter langer vol kan houden dan de sporter dice geen EPO gebruikt.

De laatste deelvraag was op welke sporten EPO het meeste consequence heeft. Het antwoord op deze vraag is bij duursporten, denk aan wielrennen en ski & A ; euml ; n, zoals in de voorbeelden ook Te zien is. Bij sprinters heeft het geen consequence omdat sprinten heel explosief is, de spieren hebben op korte tijd heel veel zuurstof nodig. Het bloed kan nooit zoveel zuurstof vervoeren. Ook niet met behulp new wave EPO.

Het antwoord op de hoofdvraag, Wat is heated consequence new wave EPO op je sportprestaties? Hangt dus ook af new wave wat voor soort athletics je beoefend. Als je een sprinter set zal EPO geen consequence hebben op je sportprestaties. Maar ALSs je een wielrenner of een andere duursporter set zal EPO wel degelijk consequence hebben op je sportprestaties. Je spieren zullen door het gebruik new wave EPO minder snel verzuren en zo zal je langer in staat zijn optimale inspanning te leveren. Maar je moet jezelf natuurlijk afvragen of winnen met heated gebruik new wave doping je wel voldoening brengt.

Bronvermelding

  Wordlingo:

 • hypertext transfer protocol: //www.worldlingo.com/ma/enwiki/nl/Erythropoietin # cite_note-Haroon_2003-1
 • Kennislink:

 • hypertext transfer protocol: //www.kennislink.nl/publicaties/dossier-epo
 • Rice:

 • hypertext transfer protocol: //www.rice.edu/~jenky/sports/epo.html
 • Medical Footings:

 • hypertext transfer protocol: //www.medterms.com/script/main/art.asp? articlekey=7032
 • hypertext transfer protocol: //www.medicinenet.com/erythropoietin/article.htm
 • Kennislink:

 • hypertext transfer protocol: //www.kennislink.nl/publicaties/epo-doping-in-toom
 • RTL:

 • hypertext transfer protocol: //www.rtl.nl/ % 28/actueel/rtlnieuws/buitenland/ % 29/components/actueel/rtlnieuws/2007/ 05_mei/24/buitenland/0524_1330_wat_is_epo.xml