Hematology and Biochemical Parameters of Hamster, Gerbil and Cat Essay

Assignment Hematology and normal biochemical parameters of Hamster, Gerbil and Cat HEMATOLOGY AND NORMAL BIOCHEMICAL PARAMETERS OF HAMSTER |S. No |Parameter |Value | |1 |Glucose |3. 61- 4. 07 | | |(mmol/L) | | |2 |Urea |14. 85- 21. 49 | | |(mmol/L) | | |3 |Cholesterol |4.

1-6. 13 | | |(mmol/L) | | |4 |Total Protein |64- 73 | | |(g/L) | | |5 |Albumin |32-37 | | |(g/L) | | |6 |Bilirubin |0. 2-0. | | |(mg/dL) | | |7 |SGOT |53-124 | | |(U/L) | | |8 |SGPT |21-50 | | |(U/L) | | |9 |Alkaline Phosphatase |8-18 | | |(U/L) | | |10 |Sodium |128-145 | | |(mmol/L) | | |11 |Potassium |4.

9-5. 1 | | |(mmol/L) | | |12 |Chloride |94-99 | | |(mmol/L) | | |13 |Bicarbonate |28. 0-32. | | |(mmol/L) | | |14 |Calcium |1. 71-2.

13 | | |(mmol/L) | | |15 |Magnesium |2. 60-3. 09 | | |(mmol/L) | | |16 |Phosphorous |0. 91-1. 03 | | |(mmol/L) | | HEMATOLOGY BIOCHEMISTRY |S.No |Parameter |Value | |1 |RBC |5. 0-9. 2 | | |(1012/L) | | |2 |Hemoglobin |146-200 | | |(g/L) | | |3 |PCV |46-52 | | |(%) | | |4 |Platelets |300-570 | | |(X 109/L) | | |5 |WBC |5.

0-10. | | |(X 109/L) | | |6 |Neutrophils |1. 5-3.

5 | | |(109/L) | | |7 |Lymphocyte |6. 1-7. 0 | | |(109/L) | | |8 |Blood Volume |65-80 | | |(ml/kg) | | HEMATOLOGY AND NORMAL BIOCHEMICAL PARAMETERS OF GERBIL HEMATOLOGY BIOCHEMISTRY |S. No |Parameter |Value | |1 |RBC |7. 0-10.

| | |(1012/L) | | |2 |Hemoglobin |121-169 | | |(g/L) | | |3 |PCV |41-52 | | |(%) | | |4 |Platelets |638 | | |(X 109/L) | | |5 |WBC |4. 3-21. 6 | | |(X 109/L) | | |6 |Neutrophils |0. 3-4. 1 | | |(X 109/L) | | |7 |Lymphocyte |3.

2-9. | | |(X 109/L) | | |8 |Blood Volume |60-85 | | |(ml/kg) | | |S. No |Parameter |Value | |1 |Albumin |1.

8-5. 5 | | |(g/dl) | | |2 | Alkaline Phosphate |15-160 | | |(U/L) | | |3 | Bilirubin |0. 2-0. | | |(mg/dl) | | |4 | Cholesterol |90-150 | | |(mg/dl) | | |5 | Calcium |3. 7-6. 2 | | |(mg/dl) | | |6 | Creatinine |0. 6-1. 4 | | |(mg/dl) | | |7 | Glucose | 50-135 | | |(g/dl) | | |8 | Phosphorous | 3.

7-7. | | |(mg/dl) | | |9 |Total Protein |4. 3-12. 5 | | |(g/dl) | | HEMATOLOGY AND NORMAL BIOCHEMICAL PARAMETERS OF CAT |S.

No |Parameter |Value | |1 |Glucose |3. 89- 6. 11 | | |(mmol/L) | | |2 |Urea |14. 28-21. 42 | | |(mmol/L) | | |3 |Cholesterol |2. 46-3. 7 | | |(mmol/L) | | |4 |Total Protein |54-78 | | |(g/L) | | |5 |Albumin |21-33 | | |(g/L) | | |6 |Globulin |26-51 | | |(g/L) | | |7 |SGOT |26-43 | | |(U/L) | | |8 |SGPT |6-83 | | |(U/L) | | |9 |Alkaline Phosphatase |25-93 | | |(U/L) | | |10 |Sodium |147-156 | | |(mmol/L) | | |11 |Potassium |4. 0-4.

5 | | |(mmol/L) | | |12 |Chloride |117-123 | | |(mmol/L) | |13 |Bicarbonate |17-21 | | |(mmol/L) | | |14 |Phosphorous |1. 45-2. 62 | | |(mmol/L) | | |15 |Calcium |1. 55-2. 55 | | |(mmol/L) | | |16 |Magnesium |0.

90 | | |(mmol/L) | | HEMATOLOGY BIOCHEMISTRY |S. No |Parameter |Value | |1 |RBC |5. 0-10. | | |(1012/L) | | |2 |Hemoglobin |80-150 | | |(g/L) | | |3 |PCV |24-45 | | |(%) | | |4 |Platelets |190-400 | | |(X 109/L) | | |5 |WBC |5.

5-19. 5 | | |(X 109/L) | | |6 |Neutrophils |2. 5-12. 5 | | |(X 109/L) | | |7 |Lymphocyte |1. 5-7. | | |(X 109/L) | | |8 |Blood Volume |45-75 | | |(ml/kg) | | UNITS |S. No |CHEMICAL CONSTITUENT |CONVENTIONAL OLD UNIT |X FACTOR |NEW SI UNIT | |1 |Glucose |mg/dl |0.

05551 |mmol/L | |2 |Urea |mg/dl |0. 1665 |mmol/L | |3 |Cholesterol |mg/dl |0. 2586 |mmol/L | |4 |Sodium |mEq/L |1 |mmol/L | |5 |Potassium |mEq/L |1 |mmol/L | |6 |Chloride |mEq/L |1 |mmol/L | |7 |Bicarbonate |mEq/L |1 |mmol/L | |8 |Calcium |mg/dl |0. 2495 |mmol/L | |9 |Magnesium |mg/dl |0.

114 |mmol/L | |10 |Phosphorous | g/dl |0. 3229 |mmol/L | |11 |Protein |g/dl |10 |g/L | REFERENCES: FOX, J. G. , COHEN, B. J. and LOEW, F.

M. Laboratory animal medicine KANEKO, J. J. , ed. Clinical chemistry of domestic animals ERNEST D. OLFERT; BRENDA M. CROSS; AND A. ANN MCWILLIAM Guide to the care and use of Experimental animals ———————– For Enzymes U/L 1 U/L = 1µmol/m 1 U/L x 16.

67 = nkat/L