I förslagen har bedömts som diskutabla med

I århundraden har våra forskare samt politiker försökt
få fram lösningar till jordens allra tuffaste utmaningar. En del av de
framtagna förslagen har bedömts som diskutabla med anledning av utmärkelsen som
förföljer dem. GMO (genetiskt modifierade organismer), med andra ord är
organismer med ändrad arvsmassa förekommer i många delar av vår värld samtidigt
som svenska mejerierna är starkt kritiska mot en användning. På grund av den
ständigt ökade världsbefolkningen så måste vi kunna få fram en lösning som ska
gynna vår jord ur ett hållbart perspektiv. Är då GMO lösningen?

På många håll av vår jord så ser vi skördar som bidrar
till en utökad växthuseffekt. Det är ett faktum som är en följd av det alltförstora
metanutsläppen från risodlingarna. Mycket tack vare våra forskare så har man
framställt en lösning till detta miljöproblem. Följande metod framställdes av
bland annat forskaren Anna Schnürer, en expert inom bioenergi. Metoden ska
utgöra en betydande minskning av metanutsläpp. Den ska på samma gång få ut mer
ris från varje risplanta. Det unika med detta ris är det intagna anlaget från
korn som ger en effektiv inverkan i plantan. Det sistnämnda anlaget lägger in
socker på ett annorlunda sätt som gör att risplantan får mindre socker i de
övre delarna samt mindre i roten. I sin tur innebär det att plantornas
metanutsläpp upphörs och är därmed inget klimathot längre.

We Will Write a Custom Essay about I förslagen har bedömts som diskutabla med
For You For Only $13.90/page!


order now

Enligt Folkbladet så uppges att omkring 40 000
pensionärer lider av undernäring, med andra ord brist på näring. I ett
solidariskt land som Sverige där vi värnar om våra mänskliga rättigheter borde
ingen i samhället hamna i sådana omständigheter. En av många förmåner med GMO
är just faktumet att maten kommer innehålla ytterligare vitaminer som
befolkningen är i ett stort behov av.  

Andra är starkt kritiska mot GMO, kritiken riktar sig
mot osäkerheten kring miljöpåverkan. Men den verkliga miljöfaran är den
omtalade missbrukningen av bekämpningsmedlen vilket förekommer i många skördar
runt om i världen. Missbruket har lett till en rad konsekvenser, ett land som
drabbats hårt är USA. Landet producerar omkring 366 miljoner kilogram om året,
denna omfattning har gett landet stora bekymmer. Inte minst nedgången av
landets bin. I analogi med The Guardian så medges det att de fyra vanligaste
bina i USA har minskats med 96%. Detta har orsakat en minskning av potentiella
insekter som kan pollinera våra växter. Om detta skulle låtas pågå kan vår
framtid vara osäker. Med stöd av den vetenskapliga källan greenpeace.org kan
man med säkerhet fastställa att med hjälp av GMO så kan man åstadkomma växter
som är resistenta mot insekter. Detta skulle bli en miljövänlig resistens som
inte skulle påverka naturen negativt alls.

Som tidigare sagt så utger GMO en större mängd mat än
vad dagens grödor gör. Det öppnar många möjligheter för världens utblottade befolkning.
Vår värld präglas av krig, svält och fattigdom. En väldigt tragisk sanning som
varit en problematik sen människans första dagar på jorden. Eftersom att
befolkning ständigt ökar så blir problemet allvarligare för varje dag.
Dessbättre så är GMO kapabel till att släcka den törst och hunger som många i
vår värld lider av. Med genmodifierade grödor får vi ut mer mat från våra
skördar vilket utger mer mat till befolkningen. Detta kommer innebära billigare
pris på maten runt om i världen vilket skulle minska sannolikheten för svält.

 

Ur ett långsiktigt perspektiv kommer GMO gynna vår
jord. Det minimerar risken för klimatkatastrofer. Antalet undernärda reduceras
på grund av den tillfogade näringen vilket förekommer i genmodifierade grödor. Vi
slipper se bekämpningsmedlen sakta men säkert fördärva vår natur. Om vi vill
sträva efter en hållbar utveckling så borde vi öppna ögonen för GMO.