Kort zo een mate wil veranderen dat dit

Kort gezegd is radicalisme neiging tot diep ingrijpende hervormingen. Iedereen die zijn omgeving in zo een mate wil veranderen dat dit grote gevolgen heeft, misschien zelfs wel voor anderen om hen heen, is dus radicaal bezig. Er is sprake van radicalisme. Al sinds het begin van de geschiedenis komen mensen in opstand, tegen een leider of regering omdat mensen streven naar bezit en vrijheid. Omdat de mensheid zeer divers is zal er altijd wel iemand in de maatschappij zijn die wordt belemmerd door de door de meerderheid opgelegde regels. Zo vinden neo-nazi’s en mensen uit extreem rechts bijvoorbeeld dat er geen echte vrijheid van meningsuiting is omdat zij geen racistische uitspraken mogen doen zonder daar gevolgen van te ondervinden. Zo zijn er vaker botsingen geweest in de geschiedenis tussen groepen binnen de bevolking met betrekking tot hun belangen. Om de beginselen van moderne radicalisering te begrijpen zullen wij ons moeten teruggrijpen op het verleden. Daarom zal ik in dit hoofdstuk drie periodes uit de geschiedenis behandelen waar volgens de definitie sprake was van radicalisme, namelijk het Frankrijk van de franse revolutie met dan voornamelijk betrekking op de tweede fase van de revolutie, het nazi-regime om aan te tonen hoe een vorm van radicalisme kan voortkomen uit religie en als laatste zal ik het communisme behandelen en hoe een vorm van politiek radicalisme zich zo snel kan verspreiden. Ik heb voor deze drie gebeurtenissen gekozen omdat deze in hun vorm laten zien wat er kan gebeuren als men geen maatregelen neemt om het radicaliseren van de bevolking te voorkomen.Ik zal iedere periode belichten en hun waarde van belang vaststellen aan de hand van de volgende vragen:- Waarom noemen we dit een vorm van radicalisme? Hierbij zal ik aan de hand van de definitie van radicalisme uitleggen waarom dat bij deze kwestie het geval is.- Naast radicalisme, is er ook sprake van terrorisme?- Wat is de reden dat men overging op radicalisme?- Wat is de impact geweest op de samenleving en daardoor ook mogelijk op moderne vormen van radicalisme?Bij de laatste vraag zal ik ook ingaan op de toen getroffen preventiemaatregelen. Aan het einde van dit hoofdstuk zal er nog een korte conclusie volgen over de in dit hoofdstuk gedane bevindingen. Op dit hoofdstuk zal tevens in de volgende twee hoofdstukken worden ingegegaan om van daaruit als geheel een volledige conclusie te kunnen vormen.