PLATIN af flere forskellige atomer ­ et

 

PLATIN
ALEXANDER &
OLGA

 

Et grundstof er opbygget af kun
en slags atom. Atomet er den mindste del. Et stof kan deles i, når stoffets
egenskaber skal bevares. Alle grundstoffer har et kemisk tegn, f.eks.

grundstofnavn Oxygen har et kemisk tegn O. Vi har i dag kendskab til 118
forskellige grundstoffer. Der findes kun 92 naturlige grundstoffer og dermed
også 92 forskellige atomer, der bruges som byggesten for alverdens stoffer og
de resterende er menneskeskabt i laboratorier. Ved en kemisk reaktion er det
atomerne ­ byggestenene, som bliver bygget sammen til et andet stof.

Grundstofferne er alle de stoffer, som vi ikke kan spalte i andre grundstoffer.

Vand er ikke et grundstof, fordi vand er en kemisk forbindelse, der er
sammensat af flere forskellige atomer ­ et Oxygen og to brintatomer H (det
giver i alt H2O). Kemisk forbindelse er opbygget af mindst to forskellige slags
atomer.Downloadet fra Opgaver.com Grundstoffet Platin

Fysik / kemi Grundstofferne kan
ikke dekomponeres ved almindelige kemiske reaktioner, og kan ikke fremstilles
ved en kemisk sammensætning. Det periodiske system Det periodiske system er en
systematisk ordning af grundstofferne efter atomnummer. Atomnummeret angiver
antallet af protoner i atomernes kerne. Det periodiske system er opbygget af
grupper, perioder og blokke. Vi kender 118 forskellige grundstoffer og har
lavet en oversigt over grundstofferne. Se på Figur 1.

 

Figur 1: Det periodiske system
Grupper: Gruppestofferne anbragt i lodrette søjler, der kaldes grupper. En
gruppe består af stoffer, som ligner hinanden kemisk. Grundstoffer i en gruppe
har den samme måde at reagere på. I en hovedgruppe har grundstofferne samme
kemiske egenskaber.

 

 

 

Fysik / kemi Der er 8
hovedgrupper og 10 undergrupper i det periodiske system, undtagen Lanthanider
og Actinider. Perioder: De vandrette rækker omtales som perioder. En række
kaldes en periode. Der findes 7 perioder i systemet. Følges grundstofferne i en
periode, ændrer de kemiske egenskaber sig gradvist. Det periodiske system over
grundstoffer er under fortsat forandring og udvikling, pga. vi mennesker skaber
altid nye grundstoffer.

 

2. Platin egenskaber

Platin er et grundstof.

Atomnummer er 78, dvs. platin har 78 protoner og 78 elektroner. Platin har 117
neutroner. I Figur 2 vises et platin atom. Vi kan se at kernen står i midten og
de elektroner drejer rundt om den i Figur 2 Her er en faktaboks om Platin:
Atomnummer: Platin er et grundstof, der består af atomer med samme atomnummer
78. Atomnummer kan også kaldes grundstofnummer. Kemisk symbol Gruppe: Form i
stuetemperatur: Massefylde: Det kemiske symbol er Pt. Platin står i undergruppe
10, periode 7 og er et overgangmetal. Platin er et fast stof. Et fast stof er,
hvis atomerne er forbundet sammen til hinanden. I fastform er det 21,45g/cm³. I
flydende form er det 19,77g/cm³. Massefylde er forholdet mellem Masse og
rumfang: Massefylde = Masse/rumfang. Smeltpunkt: Smeltpunktet er 2041,1K/1768
°C. Smeltpunktet er den temperatur, hvor et stof fra fastform til flydende
form, dvs. smeltpunktet er hvor grundstoffet begynder at smelte.

 

 

Figur 2: Platin atom Kemiske
egenskaber Saltsyre er en syre, der er meget stærk. Salpetersyre er også en
stærk syre, som er en slags vandklar, farveløs og stærkt ætsende væske.

Saltsyre eller salpetersyre kan ikke angribe platin, men det gør til gengæld svovl,
cyanider, halogener samt stærke baser. Kongevand er saltsyre og salpetersyre
blandede sammen. Platin kan opløses i kongevand, hvorved det danner
klorplatinsyre.

 

3. Mere oplysninger om platin

Platin har sit navn fra det
spanske ord platina, som betyder “lille sølv”. Den første beskrivelse
af Platin stammer fra den italienske humanist Julius Caesar Scaliger fra 1557.

Julius skrev om et mystisk metal, som var fundet i en mine i et område mellem
Darién og Mexico, som kunne ikke smeltes eller bearbejdes.

 

 

 

 

Fysik / kemi Platin var 50 %
dyrere end guld. I 18 århundrede erklærede Ludvig den 15. at det sjældne platin
var det eneste metal, der passede sig for en konge. I Figur 3 kan man se
hvordan platin ser ud.

 

Figur 3: Udseende For at
fremstille rent, metallisk platin, knuser man først malmen og blander den med
vand, så dannes der en slags mudder. Så tilsættes et middel der binder sig til
platinet, og luft blæses igennem blandingen. Derved skilles metalpartiklerne
fra de øvrige bestanddele ved flotation. Derefter smeltes de udskilte
metalpartikler sammen til større blokke eller barrer. I 1819 fandt man platin i
Rusland og disse forekomster stod bag 90 % af verdensproduktionen ved indgangen
til det 20. århundrede. I 2006 androg verdensproduktionen af platin 217,7 tons.

I 2005 producerede Sydafrika 80 % af verdensproduktion i platin fulgt efter
Rusland og Canada. Her er et kort, hvor du kan se hvor meget der bliver
produceret og hvad for nogle land der producerer Platin. I det grønne bliver
der produceret mest og de røde mindst.

 

 

 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Atom