Principes Wagners villa’s Essay

Inleiding

Een eerste benadering new wave het aspect publiek-privaat zou work forces kunnen defini & A ; euml ; ren door de mate new waves toegang tot een bepaald gebouw new wave een welbepaalde groep mensen. Allereerst zijn er de publieke gebouwen dice voor iedereen toegankelijk zijn. Stations zijn hier een goed voorbeeld voor.

Dan zijn er de private gebouwen zoals de gezinswoningen, hier is maar een selecte groep toegelaten. Er bestaat ook een tussencategorie. Hier is de ruimte niet echt privaat maar toch wel toegankelijk voor een grote groep new wave mensen zoals een kantoorgebouw of een school.Eigenlijk is deze benadering Te oppervlakkig aangezien Er in publieke gebouwen ook private of semi-private zones zijn.

zo kunnen Stationss ook kantoren bevatten. We kunnen daaruit concluderen dat heated begrip publiek-privaat nader onderzocht dient Te worden.Eerst tabun ik de blijkbare private plekken onder de loep nemen. De private woning wordt in principe omringd door een publieke omgeving. De gevel new wave een huis verhuld dikwijls heel veel over het priv & A ; eacute ; leven van de bewoners. De gevel kan een beeld geven new wave een rijkelijke woning of anderzijds de indruk van bewoners met een meer bescheiden inkomen. Hier merken we dus een duidelijk spanningsveld tussen enerzijds de private aspect new wave de woning en de toch publieke uitstraling dice de woning al dan niet gewild uitdrukkelijk uitstraalt naar het publiek domein.

Ook andere elementen verduidelijken heated spanningsveld publiek-privaat. Bij sommige woningen kan gewoon naar binnen gegluurd of zelfs gekeken worden. Bij andere woningen pimple alles netjes verstopt achter rolluiken of gordijnen.

In beide gevallen is er sterke wisselwerking tussen het priv & A ; eacute ; gebeuren in de woningen en het publiek domein. Deze wisselwerking kan in de twee richtingen gebeuren. Ook de toegang van de woning speelt een belangrijke rol in de wisselwerking publiek-privaat. Op het platteland waar iedereen iedereen kent gebeurt het digital audiotape de deur gewoon unfastened is en digital audiotape Er een fysische zeer laagdrempelig wisselwerking is.

In onze verstedelijkte gebieden zullen de deuropeningen doorgaans gesloten zijn wat duidelijk betekent digital audiotape de fysische wisselwerking publiek-privaat niet gewenst is.Een nog subtieler spanningsveld publiek-privaat is heated spanningsveld publiek-privaat digital audiotape zich binnen in de woning kan afspelen. De manier waarop een woning ontworpen is kan een grote invloed hebben op de manier de bewoners er zich leven. Tussen de bewoners is er nood aan communicatie. Deze hangt af new wave de ‘hi & A ; euml ; rarchie ‘ new wave de verschillende bewoners van de woning. Namelijk binnen de private woning is er dikwijls ook controle op andere bewoners sterk of subtiel aanwezig. Zo zal de krant lezende huisvader toch een oogje in het zijl willen houden op de spelende kinderen. Of is heated gewoon zo digital audiotape de huisvrouw vanuit haar geliefkoosd plekje graag een kijk heeft op de rest new wave het gebeuren in het huis.

De manier waarop een woning ontworpen wordt heeft een grote invloed op deze publieke-private wisselwerking. Zo zal het spanningsveld publiek-privaat helemaal anders zijn in een herenwoning dan in een landelijke Villa. De wijze waarop de kamers gebruikt worden, de manier waarop ze aan elkaar geschakeld zijn en de manier waarom er misschien met niveau verschillen gewerkt wordt kan een impact hebben op heated spanningsveld publiek-privaat.

Zo zien we afhankelijk van de tijdsgeest digital audiotape woningen op dot gebied heel anders ontworpen werdenDe relatie publiek privaat is ook sterk gendergericht. Zo zijn de publieke ruimtes vaak heated terrein new wave de adult male en de private ruimtes horen dan weer bij de vrouw. Dit zien we ook bij vele architecten.

Een voorbeeld hiervan is Le Corbusier. Bij zijn architectuurfoto ‘s zal de adult male zich buiten bevinden kijkend naar de omgeving terwijl de vrouw telkens binnen wordt gepositioneerd en new wave het raam gekeerd zal zijn. Ook Adolf Loos heeft sterk rond dot gender Principe gewerkt. Kleine intiemere ruimtes ( vrouw ) zullen steeds uitkijken over grotere meer publieke ruimtes ( adult male ) .

Dit principe gaat terug new wave de antieke tijden. De adult male dice ALSs kostwinner en beschermer werd getoond. De vrouw moest voor de huiselijkheid zorgen en een goede huisvrouw zijn.Het onderzoek dat ik graag wil voorstellen is hoe de architecten ‘Adolf loos ‘ en ‘Otto Wagner ‘ , tijdsgenoten van elkaar, omgingen met de crossing ‘publiek-privaat ‘ in hun architectuur. Van elk new wave beide architecten zal ik een bepaalde realisatie kiezen om deze dan met elkaar Te vergelijken.

Om de idee & A ; euml ; n van Otto Wagner te staven Bluegrass States ik voor ‘Wagner Villa II ‘ . ‘Villa M & A ; uuml ; ller ‘ moet Adolf Loos ‘ theorie & A ; euml ; n dan verduidelijken. Deze twee architecten die vooral actief waren begin 20ste eeuw en het stadslandschap in Wenen sterk hebben veranderd, hebben beiden sterk gewerkt rond de thematiek publiek-privaat. Gezien beide architecten uiteenlopende standpunten hebben over deze thematiek denk ik digital audiotape het zeer interessant is om dieper in te gaan op Hun architectuur en Hun idee & A ; euml ; n hierachter. De architectenOtto Wagner, geboren op 13 juli 1841, was een Oostenrijkse designer.

Hij studeerde tussen eerst aan de K & A ; ouml ; nigliche Bauakademie in Berlijn en vervolgens in Wenen aan het Polytechnische instituut en de Academie voor beeldende kunst. Hij was een belangrijk figuur in de Wiener Secession, een vereniging new wave beeldende kunstaars. Wagner had deze vereniging opgericht rain trees met onder andere Josef Hoffmann en Gustav Klimt. Secession betekent letterlijk afscheiding en maakt Hun doelstelling dan ook duidelijk, ze wilden zich afzetten tegen de gevestigde stijl new wave dice periode. Otto Wagner is dan ook bekend geworden door zijn Secessionistische ornamentiek. Zijn eerste bouwwerken, vooral Villa ‘s, waren in de stijl van het historisme.

Later zal hij zich net afzetten tegen dice stijl en zullen zijn werken vooral uit klassieke moderne stijl bestaan. We kunnen dus stellen digital audiotape Otto Wagner tot dainty tijdperken behoorde. In zijn tweede tijdperk staan materiaal, functie en structuur centraal in de architectuur. Volgens hem was heated zijn taak de overeenstemming Te zoeken tussen schoonheid en nieuwe technieken. Wagner schreef gedurende zijn carri & A ; egrave ; re een aantal architectuurtheoretische werken. Maar architectuur was niet zijn enige terrein. Hij heeft ook veel invloed gehad in interieurs, meubelen en stedenbouw.

Otto Wagner gaf lupus erythematosuss in 1884 aan de Academie voor Schone Kunsten. hij overleed op 11 April 1918.Adolf Loos, geboren op 10 December 1870, was een Oostenrijkse designer en fervent tegenstander new wave de ‘Art-Nouveau ‘ beweging. Als reactie hiertegen schreef hij in 1908 ‘Ornament en misdaad ‘ . Dit Principe is duidelijk terug Te vinden in zijn architectuur, waar alle vorm een gevolg is van de functie. Zijn architectuur wordt gekenmerkt door witte strakke bepleisterde gevels met Platte daken. Later introduceerde hij het ‘raumplan ‘ in zijn architectuur. De vorm wordt niet meer bepaald door de gevel maar door de functie en belangrijkheid van de ruimtes.

Deze ruimtes worden dan aan elkaar gekoppeld door trappen. Eigenlijk kunnen we stellen dat bij Adolf Loos verschillende kubussen aan elkaar worden gekoppeld en zo de architectuur wordt bepaald. Door het ‘raumplan ‘ zullen kleine ( hoger gelegen ) ruimtes zullen steeds over grote ruimtes ( lager gelegen ) kijken waardoor er controle ontstaat.

Loos overleed op 23 Augustus 1933, aan een ernstige zenuwziekte.

Principes Wagners Villa ‘s

Wagner leefde in een periode digital audiotape gekenmerkt werd door maatschappelijke veranderingen. Zo heeft Wagner dainty belangrijke periodes gekend waar zijn Principes rond wonen en bouwen veranderd zijn. De architectuur dice hij in zijn beginperiode heeft verwezenlijkt zijn in de stijl van het historisme net zoals de meeste architectuur toen was. Klassieke elementen domineren deze stijl vooral, de ionische zuilen zijn hiervan een typisch voorbeeld.Waar in zijn eerste periode de bouwwerken eerder symmetrisch zijn zullen de werken in zijn tweede periode eerder asymmetrische kenmerken vertonen.

In zijn klassiek modernistische periode zullen decoratische elementen zeer subtiel aangebracht worden. Zijn architectuur zal een veel strakkere uitstraling hebben door het gebruik new wave gewapend beton. Otto Wagner zijn glaswerk is ook zeer populair.

Glas in lood heeft hij vaak toegepast in zijn raamwerk zowel in de eerste ALSs in de tweede periode.Ook al kent het historisme en het modernisme new wave Otto Wagner veel uiterlijke verschillen toch bestaan Er ook enkele gelijkenissen. Beide stromingen zijn historistisch, de architectuur plooit terug naar een verleden of wordt vervormd naar een toekomst. Ook zullen beide stromingen telkens met een bepaald thema werken. Principes Loos ‘ woningenDe ornamentloosheid in Loos zijn individuele woonhuizen. De huizen zijn zo goed ALSs allemaal gladde witte twelve waaruit dan net ramen zijn gesneden.

De ramen bezitten op Hun beurt geen enkele decoratie of omlijsting. Zijn vormen zijn gebaseerd op klassieke architecturale Principes. Dit belangrijk Principe in de architectuur van Loos heeft er meermaals voor gezorgd digital audiotape hij geen bouwvergunning kreeg. Deze gebouwen waren in sterk contrast met de traditionele gebouwen in Wenen en Praag.

De woningen zijn steeds klantgericht. Loos hield veel rekening met de psychologie van de toekomstige bewoners en zorgde Er altijd voor digital audiotape de noden en de manier van leven zich vertaalde in de ruimtelijke complexiteit.Een ander belangrijk Principe was de integratie new wave de site met de omgeving. Zo zullen de woningen in een bepaalde omgeving helemaal niet het juiste consequence hebben, mochten deze in een andere omgeving ingeplant zijn.De interieurs new wave Loos zijn net ALSs de gevels ook sober maar hebben toch een andere sfeer. Hij gebruikte vaak donker eikenhout. Deze donkere interieurs zorgen voor een intieme, huiselijke sfeer.

Vaak ontwierp hij zelf de meubels voor de woningen. De taak van de designer is immers om de huiselijkheid Te bereiken. Het materiaalgebruik new wave de interieurs van Loos staat zeer centraal. Het bekledingsprincipe new wave Loos is een bekend begrip. We kunnen stellen digital audiotape de ruimten van Loos de gebruikers bekleden net zoals kleren ons lichaam bekleden. Het belangrijkste Principe is heated ‘raumplan ‘ . Loos ontwerpt niet in program maar in de ruimte.

Zo zal hij verschillende ruimtes schakelen om zo tot een ruimtelijk construct te komen.Een laatst belangrijk kenmerk van de architectuur van Loos zijn de zichten naar buiten toe. Zo zullen ramen vaak opaak zijn of minstens voorzien van gordijnen. De schikking en de organisatie van het interieur zijn altijd zo ontworpen digital audiotape de toegankelijkheid van de ramen en bijhorende zichten naar buiten zo klein mogelijk blijven.

De bewoner is altijd met zijn carpet naar de ramen gekeerd. “ Een beschaafd adult male kijkt niet uit het raam ; een raam bestaat uit mat glas ; het is enkel om licht binnen Te laten ; niet om er de blik door Te laten gaan. ”

Villa Wagner II/ publiek-privaat

Villa Wagner II is & A ; eacute ; & A ; eacute ; n van zijn latere werken dice duidelijk in een klassieke modernistische stijl zijn gecre & A ; euml ; erd. Deze tweede Villa new wave Wagner, een simpele familiewoning voor vakantiegebruik is gebouwd geweest in 1912. Oorspronkelijk was het de bedoeling om Er een weduwehuis new wave Te maken voor zijn 18 jaar jongere vrouw.

Uiteindelijk is zij veel vroeger gestorven ALSs Otto Wagner. De woning is verkocht geweest door Wagner in 1916. Hij wou niet langer wonen in het huis waar zijn vrouw gestorven was. Wagner bouwde deze Villa aan de rand van het Bos. De woning is amper twee huizen verder gelegen ALSs ‘Villa Wagner I ‘ , gebouwd in 1886. De tijdspanne tussen de twee Villa ‘s is duidelijk te zien aan de verschillende stijlen van de Villa ‘s. Er is een duidelijke evolutie new wave Florentijnse Renaissance ( historisme ) naar moderne architectuur. Terwijl in de eerste Villa de symmetrie centraal staat wordt in de tweede Villa zeer veel gebruik gemaakt new wave asymmetrie.

De ingang is niet meer centraal new wave de woning gelegen maar in opzij in functie new wave de andere ruimtes van de villa. Rond de toegangsdeur zijn blauwen glasmozaieken versieringen en aluminum ‘kantwerk ‘ voorzien. Dit is heated ontwerp new wave Leopold Forstner. Boven de toegangsdeur is er een glasraam ontworpen door Koloman Moser. Het toont een beeld new wave Perseus met heated hoofd new wave Medusa in de manus. In de deur zelf bevinden zich ook peg twee glasraampjes zij aan zij gelegen. Ze tonen een bloemenmotief.

De deur zelf is een houten deur met aluminum inlegstukken.De gevel Villa Wagner II is zeer sober en het gebouw is rechthoekig van vorm. Over de hele omtrek new wave de woning is er op de gevel een lijstversiering aangebracht dice bestaat uit blauwen glasmozaieken versieringen ontworpen door Leopold Forstner. De voorkant new wave de woning is naar de straatkant gericht. Voor heated interieur heeft Wagner gekozen voor in serie geproduceerde meubels.

Zo waren de meubels van Thonet sterk aanwezig in de villa. De voor dice tijd meest moderne materialen werden gebruikt: gewapend beton, aluminum nut tegelwerk in glas.Terwijl de eerste villa zeer historistisch was is de tweede Villa meer futuristiser new wave stijl en steeds zoekend naar de esthetische waarden. Het intieme en kleine dimensie is nu vervangen door grote rechte lijnen, gladde oppervlakten nut grotere massa ‘s. waar decoratieve elementen niet nodig zijn zullen ze ook niet aangebracht worden. Ornamenten zullen alleen maar aangebracht worden waar het naar zijn mening bijdraagt tot de esthetiek.Het exterieur benadrukt het publieke, heated interieur benadrukt eerder het intieme. exterieur benadrukt het publieke, heated interieur benadrukt eerder het intieme.

Er bevindt zich tussen heated binnen en het buiten een belangrijk spanningsveld. Villa M & A ; uuml ; ller/ publiek-privaatDe woning is gebouwd geweest in 1928-1930 in opdracht new wave de heer Frantisek M & A ; uuml ; ller, een ingenieur en zijn vrouw. Het laat dan ook geen twijfel digital audiotape alle aanbestedingen door zijn bedrijf uitgevoerd zijn.Bij het binnenkomen komt work forces in een anteroom. Om de leefruimte Te bereiken moet je een ‘truc ‘ trap nemen. Eerst stijgt de trap met dainty treden om daarna terug Te dalen met dainty treden.

Om naar de eetruimte Te gaan moet je eerst 6 treden op om daarna peg eens dainty treden Te dalen. Nog eens acht andere treden vanuit de leefruimte leiden naar de boudoir van de dame des huizes. Van hieruit is de bibliotheek new wave de heer diethylstilbestrols huizes te bereiken door vier treden Te dalen via peg een andere trap. We kunnen dus wel stellen dat alle ruimtes rond trappen zijn gegroepeerd. De boudoir bestaat uit twee delen. Enerzijds een intiemer plekje aan de langwerpige opening naar de leefruimte toe. Anderzijds is er ook een ruimere kant dice dienst doet ALSs schrijfhoek hiervoor moeten drie treden gedaald worden. Hier is er ook directe toegang tot de leefruimte.

De bibliotheek is de enige ruimte dice zich op heated zelfde niveau bevindt ALSs de dagruimtes. Toch was de ruimte beschermd en geisoleerd new wave deze ruimtes. De slaapkamers bevinden zich op het niveau boven de dagruimtes. Deze kamers kunnen bereikt worden door een rechtstreekse trap of via de lift.De sterke wisselwerking tussen publiek en privaat ontstaat bij de architectuur van Loos vooral door het gebruik new wave het ‘raumplan ‘ .

Het meest gesofisticeerde voorbeeld new wave het ‘raumplan ‘ vind work forces terug in Villa M & A ; uuml ; ller. Er is een streng onderscheid gemaakt tussen publiek en privaat. Het program van Villa M & A ; uuml ; ller laat voyeurisme toe tot in heated extreme. Kijken en bekeken worden is een belangrijk thema in zijn Villa. De wisselwerking publiek-privaat is op dainty niveaus aanwezig in Villa M & A ; uuml ; ller. Enerzijds in heated interieur zelf en anderzijds tussen interieur en exterieur.Het interieur is zo ontworpen digital audiotape Er intiemere ruimtes kijken over meer publieke ruimtes.

Ruimtes die over andere ruimtes kijken wordt mogelijk gemaakt door met verschillende degrees te werken en insparingen Te maken in tussenmuren. Deze spanning is ook op het genderniveau aanwezig. De meer kleinere intieme ruimtes behoren toe tot het vrouwelijk geslacht.

Deze ruimtes kijken dan over ruimere grote ruimtes heen. Deze ruimtes zijn de mannelijke ruimtes. De vrouw diethylstilbestrols huizes kan op deze manier altijd in het oog houden wat de adult male aan het doen is. Bij het betreden new wave een ruimte is de blik eerder gericht op de plaats van waar work forces komt dan new wave waar work forces naartoe gaat.

Adolf Loos noemt dot de blik dice zich terugplooit op zichzelf. Elke terugblik laat het lichaam even standhouden nut een statische positie innemen.Loos maakt ook altijd een onderscheid tussen de dienende ruimtes en de bedienende ruimtes.

Zo zullen deze ruimtes visueel zeer sterk new wave elkaar gescheiden zijn. Op die manier heeft Loos de bedienende ruimtes in de kelder en op zolder geplaatst. De meer private ruimtes zoals de slaap- en badkamer zullen zich op hogere niveaus bevinden tegenover de meer publieke ruimtes zoals de leefkamer.

De zichtlijnen worden niet beperkt in heated interieur maar worden doorgetrokken naar het exterieur. De indringer wordt meteen opgemerkt. De poort waar iedereen doorheen moet om het eigendom Te betreden is door alle ramen aan de voor- nut zijkant zichtbaar.

Elk raam is zo op een specifieke locatie en hoogte geplaatst. Ook is er een uitstekend raam digital audiotape een zeer belangrijk deel is van het ‘raumplan ‘ . De site centraliseert de woning. Hoe dichter work forces de woning nadert hoe privater de omgeving wordt.

De woning staat op een heuvel ingeplant. Dit zorgt ervoor digital audiotape drie gevels meer publiek zijn en de derde achtergevel meer privaat is. Spiegels bij Loos impliceren ook een wisselwerking tussen binnen en buiten.

De woning kan niet door & A ; eacute ; & A ; eacute ; n bepaalde sfeer gedefinieerd worden. Naargelang de positie waarin je je bevindt zal je een andere ervaring opdoen. De Franse salon, de Romeinse eetkamer, het Chinese kabinet new wave mevrouw M & A ; uuml ; ller, de Engelse bibliotheek new wave meneer M & A ; uuml ; ller, en bovenin een Japanse kamer. Deze zijn allemaal voorbeelden new wave hoe Loos omgaat met zijn ruimtes. Ze hebben moose Hun unieke lengte, breedte, hoogte verhouding. Ook het materiaalgebruik verschilt telkens waardoor er steeds een specifieke sfeer ontstaat. De materialen zijn zo gekozen dat ze de elegantie en de simpliciteit van de woning benadrukken. Marmer in de woonkamer, 18e eeuwse Delftblauwe tegels in de studeerkamer, vele tapijten op vloeren en wanden, gelakt glas in de hal, Oosters papierbehang in de Japanse kamer.

Het materiaalgebruik is rijk en fascinerend. Al deze ruimtes zijn gesitueerd op verschillende hoogtes rond een unfastened ruimte dice dienst doet ALSs leefkamer. Hierdoor ontstaan Er meerdere zichtlijnen. In verschillende wanden zijn Er uitsparingen gemaakt waardoor er soort new wave controleposten ontstaan. De opeenvolging new wave de ruimten zijn geordend rond de trap. Ze geven ook een toenemende privateness tegenover ontvangstruimte.

Zo zal van uit de hoger gelegen zithoek de indringer worden opgemerkt. Deze zithoek vormt eigenlijk het centrum new wave de woning. De zitbanken zijn tegen het raam geplaatst. Hierdoor zullen de bewoners bij heated zitten geen zicht hebben naar buiten. Ze zijn met hun carpet naar het raam gekeerd. De zithoek is een zeer private ruimte die door de vrouw diethylstilbestrols huizes wordt ingepalmd vanwaar ze haar adult male en haar gezin in het oog kan houden door de verschillende zichten die vanuit de ruimte ontstaan. Van hieruit wordt de indringer zeer snel opgemerkt. Loos cre & A ; euml ; erde de woning volgens de noden en het leven van de bewoners: de familie M & A ; uuml ; ller.

De gevel is strak en humor bepleisterd. De ramen bevatten gele omlijstingen dice sterk contrasteren met de witte gevel.De gevel is ‘ongetatoe & A ; euml ; erd bij Loos, hiermee wil ik zeggen digital audiotape de buitenkant van de woning iedereen moet bevallen, het is niet zo iets ALSs kunst wat zeer subjectief mag zijn. Ironisch genoeg zal Loos altijd veel tegenkanting krijgen ALSs het over zijn fa & A ; ccedil ; fruit drinks gaat.

Vandaag wordt de villa gebruikt ALSs een museum digital audiotape enkele dagen in de hebdomad enkel met een gids Te bezoeken is.

Conclusie

Wagner en Loos kunnen op vele vlakken vergeleken worden. Toch zijn Er omtrent heated spanningsveld publiek-privaat heel wat verschillen tussen de twee architecten op te noemen. Ze gaan moose op Hun manier om met dit spanningsveld.

Bronnenlijst

Literatuur

 • SARNITZ, A.

  , Wagner, Taschen, 2005, 96 pagina ‘s.

 • SARNITZ, A. , Loos, Taschen, 2008, 96 pagina ‘s.
 • Geretsegger, h.

  nut Peintner, m. , Otto Wagner. La grande ville & A ; agrave ; croissance illimit & A ; eacute ; vitamin E: une origine de l’architecture moderne, Mardaga, 1995, 384 pagina ‘s.

 • BORSI, F. en GODOLI, E. , Vienne: architecture 1900, Flammarion, 1985, 344 pagina ‘s.

 • KLICZKOWSKI, S. , Otto Wagner, teNeus, 2002, 78 pagina ‘s.
 • Collectif, Adolf Loos, Mardaga, 1982, 159 pagina ‘s.

 • TOURNIKIOTIS, P. , Adolf Loos, Princeton Architectural Press, 1994, 196 pagina ‘s.
 • KELINMAN, K.

  en VAN DUSER, L. , Villa Muller: A Work of Adolf Loos, Princeton Architectural Press, 1994, 103 paginas.

Internet

 • hypertext transfer protocol: //www.ottowagner.com/ow-werk/en-baugeschichte.

  html

 • www.artnouveau-net.eu/data/ ..

  . 2003/2003_Newspaper % 20Dutch.pdf

 • nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Loos