Prvotni sa vladom koja je bila nastrojena

Prvotni razvoj ideje o eGlasovanju je razvila
Estonija, koja je 2001. godine stekla mnogo pažnje sa vladom koja je bila
nastrojena informati?kom razvoju države, ili kako oni definiraju taj termin: „e-minded”. Kasnije, 2005. godine, prvi
put je provedeno glasovanje putem internetskog servisa za glasanje i pokazalo
je odli?ne rezultate. Takav na?in glasanja je stekao veliku popularnost. Dakle
uz glasanje putem interneta, tako?er je bilo mogu?e glasanje i na bira?kim
mjestima, ali prema zadnjim brojkama, 2015. godine, više od 30.5% nacije
Estonije je obavilo glasanje putem internetskog servisa.

Temeljne pretpostavke ideje eGlasovanja koje ?ine
razliku naspram dosadašnjeg na?ina glasovanja te pretpostavke koje ?e kasnije
biti razra?ene u radu su sljede?e: znatno niža financijska sredstva potrebna za
provo?enje glasovanja, porast broja glasa?a koji su glasovali, ve?e
zadovoljstvo korisnika, manje malverzacija oko brojanja listi?a, kra?e vrijeme
potrebno za obradu svih podataka. U predmetnoj ideji veoma je bitna
informacijska sigurnost i tajnost podataka. Radi se o osjetljivim podacima
stoga sustav mora funkcionirati s najvišom razinom zaštite, odnosno sigurnosti.

We Will Write a Custom Essay about Prvotni sa vladom koja je bila nastrojena
For You For Only $13.90/page!


order now

Tako?er, pretpostavka je kako ?e se sustav koristiti
svega par puta godišnje, ali ?e ga koristiti velik broj ljudi. Bitna prednost
je u servisu FINE eGra?ani, gdje bi suradnja servisa eGra?ani i eGlasovanje
bitno požurila proces uvo?enja glasovanja elektronskim putem u Republiku
Hrvatsku. Time bi se izbjegao problem utvr?ivanja jednozna?ne identifikacije gra?ana
prilikom glasanja.

3. Ciljano tržište

Tržište za implementaciju ideje je na prvom mjestu
Vlada Republike Hrvatske. Potrebno je prihva?anje rješenja s njihove strane
izglasavanjem u Saboru. Pri definiranju ciljanog tržišta iz aspekta korištenja
sustava eGlasovanja, temeljem ?lanka 2. Zakona o lokalnim izborima, to su svi
bira?i, hrvatski državljani s navršenih 18 godina života.  Biti ?e obavezna mogu?nost pristupa svih
punoljetnih hrvatskih državljana u sustav eGlasovanja. Ukoliko je pojedinac u
nemogu?nosti pristupiti ra?unalu, pametnom mobitelu ili internetskoj vezi omogu?iti
?e mu se korištenje ra?unala u poslovnici FINE ili u nekom od tijela gradske
uprave. Pristup ?e se vršiti putem sustava FINE pod nazivom eGra?ani koji
sadrži valjanu osobnu iskaznicu korisnika te mnoge druge dokumente koji se mogu
dobiti na zahtjev klijenta. Time bi se omogu?ila privatnost i provjera svih
bira?a.

Ciljano tržište svih hrvatskih gra?ana s navršenih 18
godina života tako?er podrazumijeva osnovnu informati?ku pismenost bira?a.
Ukoliko ?e biti bira?a koji se ne snalaze u ra?unalnim sustavima, biti ?e im
pružena stru?na pomo?, tako?er upute za korištenje ?e biti jednostavno
sastavljene i svima dostupne. Ciljano tržište iznosi otprilike 3,8 milijuna
bira?a, izlaznost otprilike iznosi 52,00%, ?ime dolazimo do brojke dosadašnjeg
ciljanog tržišta pri postoje?em na?inu glasovanja, a to je 1.976.000 bira?a.
Putem eGlasovanja predvi?anja su da ?e izlaznost, to jest pristup i glasovanje
putem elektroni?kog sustava, iznositi 70,00% što daje broj od 2.660.000 bira?a
i 684.000 bira?a više nego pri dosadašnjem na?inu glasovanja.*  Kona?no definiranje ciljanog tržišta sustava
eGlasovanje je 2.660.000 punoljetnih hrvatskih državljana za nadolaze?e izbore.