Selagi sepenuhnya kuasa kepada pengundi dan suara

Selagi
manusia yang menguruskan atau mengawal sesuatu sistem tidak amanah dan tidak
adil, perjalanan pilihan raya tetap lemah dan pincang. Jika ditukar sistem
baru, mereka akan manipulasi sistem baru pula (Dr Muhammad Fathi Yusof, 2014) mengenai
sistem pilihanraya berasaskan sistem proportional
representatives (PR), satu pernyataan yang amat menarik. Sistem ini adalah
antara cadangan demokrasi. Sistem perwakilan berasaskan peratus undi yang
diperolehi oleh sesuatu parti yang akan menentukan berapakah jumlah kerusi yang
akan diperuntukan kepada parti berkenaan. Amalan ini diterima pakai dalam
pengurusan pilihan raya nasional di beberapa negara. Negara yang menjadi model
sistem ini ialah Indonesia, Rusia, Itali,
Belanda dan sebagainya. Selain asas peruntukan kerusi berpandukan
peratusan jumlah undi, amalan negara-negara yang mengamalkan sistem ini
meletakkan syarat, sesuatu parti perlu perolehi tidak kurang dari 5 peratus
undi keseluruhan. Bermula 1998, dalam pembaharuan demokrasi di Indonesia,
amalan perwakilan berasaskan nisbah ini digunakan.

Sistem ini memberi hak
sepenuhnya kuasa kepada pengundi dan suara rakyat dihormati. Contohnya, jika
parti A memperolehi 20 peratus undi bermakna parti berkenaan diperuntukkan 20
peratus kerusi. Parti menentukan siapakah anggota parti yang akan mengisi kuota
demikian. Suara 20 peratus pengundi diberi hak menduduki badan legislatif.
Sistem amalan negara kita adalah berpandukan kepada model sistem pilihan raya
Britain, iaitu berasaskan perwakilan mengikut kawasan atau constituency representatives. Calon yang dapat undi tertinggi akan
diistiharkan menang walaupun beza undinya satu undi mengatasi calon kedua undi
tertinggi, apa yang disebut sebagai the First
Past The Post.

Selepas PRU 12, pihak
kerajaan popular dengan program transformasi, pihak pembangkang dengan
idealisme reformasi, ada pula pihak berminat kepada unity of government, maka wajarlah sistem pilihan raya kita juga
diubah kepada undi popular atau proportional represantatives, untuk
melengkapkan pembaharuan-pembaharuan tersebut. Berbalik kepada asas demokrasi,
“all members have an equal right to
have a say and to make their opinion count”  (Beetham. D. 2005). Amatlah wajar, demi
menghormati hak dan kebebasan individu membuat keputusan dan bersuara, sistem
pilihan raya berasakan perwakilan proportional sebagai prinsip merealitikan
demokrasi.