Valg mange ting som blot gør det

Valg af firmaGruppe: Frederik, Anders, Simon og RuneFirma: Young LivingIntroduktionStudérkammeret  (Firmaet”Young living”)I dette projekt skal du lokalisere et problem du har i forbindelse med dit studiearbejde(HTX). Problemet kan være dit personlige eller noget du ved mange oplever.

Du skal udvikle et produkt der er en teknologisk løsning på problemet.Arbejdet med udviklingen og konstruktionen af produktet skal kunne foregå her på Tradium.Løsningen skal manifestere sig i et praktisk produkt og en præsentation af produktet i salgsøjemed. Endvidere skal produktet dokumenteres mht. beregninger og tegninger efter DS(eller ISO) samt miljøovervejelser.

Brainstorm:1. Bedre delinger af opgaver2. Bedre kontakt mellem lærerne og eleverne3. Bedre muligheder for alene rum (rumdeler)4. Behagligere stole5.

bedre tavler6. Bedre mad muligheder7. Stressede elever8. Måling af lydValg af emneDer er blevet valgt stress i gymnasie elever da det er et stort problem i danske gymnasieelever, og flere danske unge får konstateret psykiske problemer. Dette emne er blevet valgt på baggrund af at det er muligt at relatere til det. Når man er gymnasieelev, kan man ikke gøre det uden at blive stresset.

Ved at gøre noget ved det her problem, hjælper man Danmarks fremtid.Problemtræ(Beskriv alle dele af problemtræ)Manglede søvn: manglende søvn kan resulterer i stress, flere og flere elever får ikke deres søvn, og på den måde har svære ved at holde fokus i skolen, de falder lang tilbage som så vil skabe en for tids mangle som vil føre til stressKarakterræs:Flere unge knækker under pressede vedrørende karakterer, Det kan være en stort pres for eleverne at skulle kunne opnå de standarder som de nu stræber efter. Det kan være hårdt og være stressede.Tidlig start om morgenen:Der har været snakket om i lang tid, at hæve det normale møde tid begrund at det ikke er sundt for unge at stå alt for tidligt op, det ødelægger hvordan du sover, plus kan føre til stress.    ProblemformuleringElever er meget stressede i nu til dagens skoler og det forårsager som man kan se ovenfor mange ting som blot gør det værre og sværere at gå i skole for de enkelte elever.

Stress er en ydre eller indre påvirkning, der får kroppen til at gå i “alarmberedskab”. Kroppen skelner ikke mellem fysisk og psykisk stress og reagerer ens på de to situationer. Dette alarmberedskab er en naturlig og sund reaktion. Problemet er, at det er hårdt for kroppen at være i denne tilstand, og derfor kan den ikke holde til vedvarende stress.Årsagen til stress er ofte, at man gennem længere tid føler, at man ikke kan indfri de forventninger, der stilles til en, hvad enten de kommer fra en selv eller omverdenen. Det er ofte relateret til arbejdspladsen, men også familielivet eller forholdet til venner og bekendte kan være stressende og føre til sygdom.

I denne sammenhæng vil der bliver undersøgt sammenhængen mellem Karakterræset der foregår på gymnasier og psykiske problemer som ofte opstår blandt unge i gymnasier. Vi ville derudover også kigge på på de meget høje forventninger, og unge der dropper ud fra gymnasier.Depression og svækket immunforsvar er også et meget stort problem for unge i dag.

En af de store grunde til depression og svækket immunforsvar, er manglende søvn.En manglende lyst til at gå i skole, og tanken om at droppe ud, skyldes som regel det hårde arbejde. De mange opgaver og lektier, tidspressen der kommer på en persons skuldre.

Det fører til manglende søvn, fordi man prøver at følge med, hvilket dermed fører til depression. Links der bekræfter vores problemhttp://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/art5543758/Unge-har-aldrig-f%C3%B8lt-sig-d%C3%A5rligerehttp://www.institut-for-stress.dk/stress/stress-i-talhttps://faktalink.dk/titelliste/stre( Husk at beskrive alle dele af problemtræet )TidsplanBrainstormValg af emneProblem træproblemformuleringTidsplanspørgeskemaLøsningsforslag P-Analyse “Hv” spørgsmålHvilke samfundsmæssige virkninger har stress på eleverne?gang:Uge 1Uge 2Uge 3Uge 4BrainstormBrainstorm færdig.

Valg af emneFærdig, gruppen Træffede young living som udgangspunkt igennem opgaven.problemtræFærdig, plus forklaring på udvalgte punkter fra problemtræet.problemformuleringIgangsat af udvalgte gruppemedlemmer. tidsplanTidsplan igangsat.

Tidsplan igangsat.Tidsplan igangsat.Tidsplan færdig.spørgeskemaIgang med at finde på ting vi kan skrive til spørgeskemaet.Færdig og udsendt på lectio.løsningsforslagFærdig, vi vil lave et projekt om skress.P-analyseVi har ikke nået til det  endnu.

Færdig.P-Analyse “Hv” spørgsmålÅrsag: Tids pres, Høje forventninger,Lektier og opgaver,Virkninger:Droppe ud og Manglende lyst til at gå i skole.Hvad findes der af hjælpemidler og hvad er lovgivningen på området.Der findes anti-depressiv medicin, og flere forskellige former for stress hjælpere. Som en fidget spinner, eller fidget cube. Medicinen kræver en lægeerklæring mens fidget legetøjet kan købes på nettet og i forskellige butikker. Spørgsmål rettes til vores problemtræStøjRegler om Støj på en arbejdsplads.

Høreskadende støj. Alle virksomheder skal overholde grænsen for daglig støjbelastning på 85 dB(A)Dårlige akustik og unødig støj fra maskinerstøjbelastning Dårlig akustik og unødig støj fra menneskerStøjsvagt arbejdsmiljøHvorfor får man stress?Stress kan forekomme af mange grunde, det kan være man føler sig presset i arbejdet eller i privatlivet, eller det kan være der er sket en kraftig ændring i ens dagligdag. Der er utallige grunde til det, og der er for det meste ikke noget galt med stress hvis det er noget der forekommer i korte perioder, men så snart man er stresset i længere perioder kan det gå hen og blive fysisk og mentalt belastende.

Hvis man har et overdrevent fokus på selvudvikling for at nå mere og blive mere effektiv og ikke tør at sige nej, kan det også udvikle sig til stress.Hvis man undertrykker ens ønsker og følelser kan det have alvorlige mentale problemer som også går ud over stress. Hvis man har en overdreven tanke om hvad andre tænker om en kan man risikere forlader man sine egne tanker og behov, dette gør at man stopper med at leve op til ens egne forventninger og prøver at opfylde andres ønske omkring en selv. Dette kan gøre livet uoverskueligt fordi man prøver at navigere mellem alverdens forskellige forventninger.Et menneskeligt grundvilkår er, at vi løbende tvivler på os selv, og at vi i et vist omfang ønsker at tilpasse os andre.

Tvivlen, i forhold til om vi gør det godt nok, stiger i ungdomsårene, samtidig med at krav og forventninger til den enkelte unge stiger. Stress opstår oftest, når den unge oplever, at indre og ydre krav overstiger den unges ressourcer til at leve op til kravene. Ydre krav kan fx. være at skulle kende sin fremtidige uddannelsesretning i en ung alder, ambitioner fra forældre på den unges vegne, manglende indflydelse på strukturering af lektier og afleveringer, en samfundskultur med fokus på karakterer frem for læring og potentiale m.

m.. Indre krav og forventninger kan opstå som et forsøg på at skabe ro og tryghed. Så når den unge oplever at imødekomme de krav, som den unge oplever, at omverdenen stiller, skabes der ro. Så det er en naturlig proces for os mennesker at danne tankemønstre, der opleves som meningsfulde, og som skaber stabilitet og ro.

Udfordringen er, at jo mere vi forsøger at imødekomme de ydre krav ned til mindste detalje, desto mere rigide vil vores tankemønstre være. Seks af de mest udbredte grunde til stress blandt unge er:1. For lidt tid til sociale aktiviteter2. Konflikter i hjemmet3. Konkurrence mellem medstuderende4. Manglende støtte fra lærere5.

Forventning Spares fra en selv6. Forventningspres fra skolenHvad  kan man gøre for at forhindre stress?I privatlivet:Indret dit liv, så ambitionerne svarer til det realistiskeFå styr på økonomienBrug fritiden på noget fornøjeligtDyrk motionHusk at få slappet afFå en god nattesøvnBrug dit sociale netværkLær dine stress-symptomer at kende, og reager på demStress ikke af bagatellerPrøv at se det positiveI arbejdslivet:Læg en plan for, hvad du vil på længere sigtVær klædt fagligt på til opgavernePrioriter dine opgaverPlanlæg og strukturer din tid med luft til det uventedeLær at sige fraUddeligér arbejdeLær dine kolleger at kende, og brug demBrug din leder og kolleger som støtteHold pauserFokuser på det, du nåedeGodt arbejdsmiljøHvem lider mest af stress?Stress bliver i dag betegnet som en folkesygdom. 8-12 procent af befolkningen lider af kroniske stress symptomer og der bliver hver dag sygemeldt 35000 folk hver dag.

Hvis man selv spørger unge i dag, om de oplever at være stresset i høj grad ville ¼  af dem svarer ja, dette rammer specielt unge kvinder i alderen 16-24 år. Hvor at hvis man kigger kun på pigerne er tallet helt oppe på 33%. Der blev nærstuderet to 2.

g’s årgange på to gymnasier hvor kunne konkluderer at mere end hver anden elev har et stress niveau svarende til den mest stressramte femtedel af befolkningen, som normalt bliver henvist til professionel hjælp.Links https://www.netdoktor.dk/tema/stress.htmhttp://www.psykiatrifonden.

dk/faa-hjaelp/taenk-dig-staerk/stress/hvad-er-stress.aspxHvad er depression?Depression er en af de mest normale sygdomme der findes. Depression vil med tiden svække dit humør, og nedtage dit energi niveau. Dine interesser bliver nedsatte og svækket markant.  Det fører til svækket selvtillid og mindre selvfølelse.Hvordan kan man komme af med depression?For at komme af med depression ordentligt skal man opsøge en psykolog.

Man skal modtage professionel hjælp.Hvorfor får man depression?Der kan være  mange grunde til depression. Selvom det er en af de mest normale sygdomme, er den også meget kompliceret. Søvndepression fører f.eks. som regel også til normal depression, stress, social angst. Der er selvfølgelig også personlige ting hos en person, som kan gå ind og have en negativ effekt på dig.

Hvem lider mest af depression?I datidens Danmark er det unge mennesker som lider mest af depression. Det er ikke nogen hemmelighed at skole har meget at gøre med det. Stress og den svækkede selvtillid, der følger med når man ikke aner hvad man laver.Hvorfor er manglende søvn sådan et stort problem?Søvn er ikke bare et fysisk problem. Men kan også ende ud i et mentalt problem, hvis man ikke får sovet nok, har det samme negative effekt på ens mentale fakulteter som at have drikke alkohol.

Spørgeskema-Hvad er dit køn?-Hvor gammel er du? -Hvad gør dig stresset i skolen?-Hvordan påvirker dit stress dig i din fritid?-Føler du selv du har tid til sociale aktiviteter/fritidsjob?-Føler du i har for høje forventninger til det i skal nå?-Hvorfor tror du at du bliver stresset?-Føler du dig mentalt presset?-Har du psykologiske problemer?  Svar på spørgeskema (58 besvarelser)-Hvad er dit køn?Mand(34 – 58,6%)Dame(24 – 41,4%)-Hvor gammel er du? Aldersgruppen var 15-22 år gammel-Hvad gør dig stresset i skolen?Mange følte at lektier, afleveringer og høje forventninger gjorde dem stressede. Nogle skrev at andre mennesker også kunne have en negativ effekt på dem. -Hvordan påvirker dit stress dig i din fritid?Mange bliver trætte, demotiverede. Får svært ved at slappe af mentalt. Mister interesse i skolen og andre aktiviteter i deres liv.-Føler du selv du har tid til sociale aktiviteter/fritidsjob?Ja(35 – 60,3%)Nej(10 – 17,2%)Måske(10 – 17,2%)Ved ikke(2 – 3,4%)Ubesvaret(1 – 1,7%)-Føler du i har for høje forventninger til det i skal nå?Ja(16 – 27,6%)Nej(12 – 20,7%)Nogle gange(25 – 43,1%)Aldrig(4 – 6,9%)Ubesvaret(1 – 1,7%)-Hvorfor tror du at du bliver stresset?Folk føler de spilder deres liv.

Karakteræset, hvilket fører til ikke at føle sig god nok. De mange opgaver og lektier.-Føler du dig mentalt presset?Meget tit(9 – 15,5%)Tit(24 – 41,4%)Sjældent(15 – 25,9%)Meget sjældent(8 – 13,8%)Ubesvaret(2 – 3,4%)-Har du psykologiske problemer?  Ja(16-27,6%)Nej(41 – 70,7%)Ubesvaret(1 – 1,7%)PersonaStatus:Navn: Daniel PedersenAlder: 18 år gammelBy: RandersFølt sig stressetSegment: Pragmatisk modernismeDette er Daniel PedersenHan er en helt almindelig 18 årig studerende på gymnasiet.Daniel Pedersen føler sig presset i skolen, med alle de mange afleveringer, han mener at forventningerne er for høje til at han kan nå at lave alle og samtidigt lave dem ordentligt.Nogle gange føler han endda at han ikke har tid til at være social i hans fritid.Når han er i skole er han ofte træt og umotiveret når han endelig kommer hjem har han svært ved at slappe af.

Han er ved at miste interesse for skolen og andre aktiviteterOver halvdelen af tiden føler han sig presset mentalt, hvilket kun medvirker negativt til hans fremadrettede  4 LøsningsforslagMassage dims?Denne her massage maskine hjælper en person med det fysiske. Den rammer nerverne med det samme, hvilket frigiver endorfiner til hjernen, som gør en person mere afslappet og glad. Den kommer til at være simpel og bruge, prisen kommer ikke til at være et problem for den gennemsnitlige person heller. Maskinen kommer til at virke som en pose fyldt med kugler.

Kugler kommer til at vibrere imens de kører og drejer nede i posen. Den kan bruges til nakken, armen, ens ben hvis det er det man har lyst til. Du kan bruge den alle steder du har lyst til at bruge den.Worry stoneWorry stones are glatte, slebne sten som for det meste er i en oval form, med en tommeltot størrelse indention som bliver brugt til afslappelse  og stress lettelse.

Man bruger dem ved at holde dem mellem index fingeren og tommelfingeren, hvor man så stille og roligt køre tommelfingeren frem og tilbage over indentionen. Fra kognitiv adfærds terapi, er worry stones blevet gennem langt tid som en psykologisk selv-beroligende terapi.De har været brugt i det gamle grækenland, Tibet, ireland og mange forskellige Indian amerikanske stammer. De hjælper også med ødelæggende coping mekanismer, som f.eks. Bide negle, læbe-bidning osv.

Dette hjælper folk med at sikkert konfrontere stress eller traumaer. Efter noget tid kan stenen også blive en form for afslappelses påminder. Dvs. at personen som har brugt den i noget tid, ville få lysten til at bruge stenen, og derved blive opmærksom på deres egen stress.

Skema dims/Planlægge tid.Dette er et meget effektivt værktøj ifølge Mentalhelp.net til at undgå stressDette vil nok være i form af en app, som ville kunne hjælpe dig igennem den travle hverdag. Det som produktet kan tilbyde er at få et større indblik i egen hverdag, og hjælpe med at få skemalagt de mange opgaver, og begivenheder som du er nødt til at deltage iBaggrundsstøjs målerEn Baggrundsstøjs måler vil gøre dig opmærksom på hvor meget baggrundsstøj der er hvor end du befinder dig.

Baggrundsstøj i følge fastcompany.com er den næst-værste form for støj i forhold til arbejdsmiljø, ting som småsnak, folk der hører musik i baggrunden, og bilerne udenfor, nedsætter ens effektivitet en del. Det gode ved det her er at det er nemt at blokere og nemt at måle.PV-skemaKravEgenskabBegrundelseVægtning1-61Nemhed at brugeMan skal kunne bruge det nemt62HoldbarhedSkal kunne holde til fysisk trauma33MobilitetSkal kunne være noget man kan gå rundt med24PrisBilligt er godt, alle har råd til.55UdseenderNoget som ikke vækker opmærksomhed16Støjniveau Skal kunne bruge i stressede situationer e.ks. I klasselokale4Pv-SkemaPoint i altProduktNem at brugeHoldbarhedMobilitetprisUdseendeStøjniveauVægtning632514Massage maskine54315266Worry stone65432169Skema ting63241590Baggrundsstøjs måler63251491På baggrund af Pv-skema bliver der valgt at skabe et baggrundsstøjs måler da det scorede højest på baggrund af de 6 valgte egenskaber og deres vægtning.

Beskrivelse af ideenVed hjælp af baggrunds støjsmåleren ville man kunne se om et arbejdsmiljø er godt eller dårligt, dette ville kunne hjælpe folk med at komme igennem deres arbejdsdag eller skoledag ved at undgå de stressende miljøer. Baggrundsstøjsmåleren kommer til at være så lille som muligt som gør at man kan transportere den rundt omkring, og den lyser op med et synligt lys hvis miljøet er for larmende. Baggrundstøjsmåleren vil også kunne gemme denne indsamlede data, og vise hvornår brugeren er udsat for forskellige støjniveauer Konkurent analyseAlle produkterAlt de lige har råd tilDækker samme behov (udvidet produkt)Mikrofon mange varianter til forskellige priser og kvalitetBolius testerSamme produkt kategori (basis produkt)Testo 815 lydmåler decibelmåler aaDigital lydmåler decibelmåler CEL 240 Samme produkt til samme målgruppe (kerneprodukt)Soundear BUHL BONSØESound ear A/SAktiverBuhl & Bønsøe har mere end 40 års erfaring med import og markedsføring af professionelle kvalitetsprodukter inden for måleteknologi. SoundEar’s vision er at udvikle og designe støj målerer som ikke skal bruge noget specielt viden eller tykke manualer. Men som hurtigt og nemt kan hjælpe deres sælgerer med deres lyd relateret problem.Omsætning–Overskud–SortimentAlt inden for lyd testnings værktøj.SoundEar ClassicSoundEar IISoundEar 3SoundbusterSjov og imageMenneskelige egenskaber1. EngagementVi drives og motiveres hver dag gennem arbejdsglæde og humor.

Vi arbejder for at få succes ved at sætte os mål og nå dem. 2. KommunikationVores kommunikation bygger på indlevelse, troværdighed og respekt – både internt og eksternt.3. LoyalitetVi er individualister, der udgør et fællesskab, som bygger på tillid, åbenhed og ansvar. Vi står bag vores kollegaer og vores ledelse.

4. Kunden i fokusVi opfylder kundens behov gennem et tillidsfuldt samarbejde, hvor vi skaber løsninger og servicerer. Vores form er proaktiv og entusiastisk.Se aktiverKvalitets niveauHøj kvalitetMedium kvalitetPris niveau2500; – 40,000 kr300; – 10,000 krServiceService og reparation af måleudstyrKurser til brug af værktøjMulighed for at ringe til demFAQSalgsbetingelser–DistributionsformSalg fra egen hjemmesideSalg fra forskellige medicinske hjemmesiderMarkedsandelDanmarkGlobaltSamlet vurderingHøj kvalitet som fokuserer på stor industri og medicinske laboratorier Både kommercielt og privat brug af deres varer.BughuntProduktudviklingDesign