ŽIVOTINJSKA životinje zadovoljne, no Nepoleon je u

ŽIVOTINJSKA FARMA             Roman, odnosno basna, „Životinjskafarma” je, uz distopijsko djelo „1984.” autora Georga Orwella, jedna odnajpoznatijih satiri?kih alegorija 1950.-ih, kada je i doživjela skok upopularnosti.  Orwell knjigu piše zavrijeme Drugog svjetskog rata, što se vidi ismijavanjem sovjetskogtotalitaristi?kog komunizma i samog Staljina. Sama knjiga pokušava približiti?itatelju istinsko lice staljinizma, koje je Orwell, kao ljevi?ar, uspioprepoznati.            Radnja „Životinjske farme” se odvijau Engleskoj, na takozvanoj Životinjskoj farmi, a traje niz godina.  Zapo?inje sa govorom starog Majora, kojimogu?e predstavlja Lenjina, životinjama sa farme o nepravdi ljudi i potrebi zavelikom pobunom kojom bi ih se i riješili.

Jedne no?i to se i desi te životinjeprotjeraju vlasnika farme i preuzmu ju kao svoju novu državu. Vodstvo farmepreuzimaju Napoleon i Snowball, odnosno u prenesenom zna?enju Staljin i Trocki,te uvode reforme z bolji život i sedam zapovijedi. Neko vrijeme život na farmite?e lijepo te su životinje zadovoljne, no Nepoleon je u stalnome sukobu saSnowballom što i kulminira nakon uspješno obranjenog napada ljudi na farmu.

We Will Write a Custom Essay about ŽIVOTINJSKA životinje zadovoljne, no Nepoleon je u
For You For Only $13.90/page!


order now

Snowball, iako junak u obrani, biva protjeran od strane Napoleona pod izlikomda je u zavadi sa ljudima. Tada Napoleon pokazuje pravo lice i uvodi promjeneza cijelu farmu. On i ostatak svinja imaju povlastice, dok ostale životinjemukotrpno rade i gladuju. Stanje na farmi ne doživljava nikakvno poboljšanje,ve? završava tako da ostale životinje više ne mogu razlikovati bivše prijateljesvinje i okrutne ljude. Može se povu?i paralela izme?u radnje i stvarnogdoga?aja, Oktobarske revolucije, gdje je Staljin izokrenuo situaciju u svojukorist te uveo diktaturu.

  Tako možemoizdvojiti jednog od glavnih likova, svinju Napoleona, koji posjeduje veliku mo?uvjeravanja te je poznat po tome što uvijek dobije ono što želi. Njegovogprvobitnog suradnika a kasnije neprijatelja predstavlja Snowball, izrazitopametna, požrtvovna i optimisti?na svinja željna napretka i poboljšanja životasvih životinja na farmi. Tako?er imamo ostale svinje koje se smatrajunajmudrijima te zato i superiornijima, ljude koji su omraženi i ne prihva?eniod strane životinja te ostale životinje koje tokom ?itave radnje ne djeluju izstraha ve? samo komentiraju o doga?anjima na farmi.

Posebnost samog djela jevidljiva iz detaljne karakterizacije tih životinja da se slažu sa svojimodgovaraju?im povjesnim li?nostima. Iako je Orwell mogao napisati obi?anpovijesni roman o doga?anjima u Rusiji za vrijeme i nakon Oktobarskerevolucije, ideju djela o problemima ljudskoga društva i smrtonosnoj želji zamo?i je prezentirao u oku mnogo ugodnijem obliku životinja.            Poput kultnog klasika „1984.

“, roman„Životinjska farma” zavrje?uje sve pohvale zbog toliko zanimljivog i zapravojednostavnog prikaza kompleksnih društvenih problema. Od kada je napisana,knjiga poti?e ?itatelja na kriti?ko razmišljanje o postupcima komunisti?kihdiktatora te njihovog izvrtanja ideje koju komunizam zapravo predstavlja.Svevremenost ovog djela jedna je od njenih najve?ih odlika jer se i danas ljudimogu njome savjetovati u vezi suvremenih borbi mo?i i vlasti.